Wat is juist: kosten/batenanalyse, kosten-batenanalyse of nog iets anders?

Kosten-batenanalyse is juist. Samenstellingen met gelijkwaardige delen krijgen een streepje tussen die gelijkwaardige delen. Kosten en baten zijn gelijkwaardig, omdat het om een analyse gaat van zowel de kosten als de baten. Om dezelfde reden staat er ook een streepje in bijvoorbeeld woon-werkverkeer (‘verkeer tussen wonen en werken’) en man-vrouwverhouding (‘de verhouding mannen versus vrouwen’).

Als je deze samenstellingen vergelijkt met bijvoorbeeld bedrijfstakanalyse, vrachtwagenverkeer en draagkrachtverhouding, zie je een verschil. In deze laatste drie samenstellingen bepaalt het eerste deel het tweede deel nader, en samen bepalen deze delen het derde deel weer nader. De delen zijn dus juist níét gelijkwaardig (of nevengeschikt), maar specificerend. Daarom wordt er geen streepje gebruikt.

Kosten-/batenanalyse is op zichzelf ook een mogelijke schrijfwijze, maar heeft een andere betekenis. De schuine streep betekent namelijk ‘of’. Met een kosten-/batenanalyse zou dan een ‘kosten- óf batenanalyse’ bedoeld moeten zijn. Kosten-batenanalyse is echter een vast begrip in de betekenis ‘analyse van (te verwachten) kosten en opbrengsten’.

Extra streepje?

Na de gelijkwaardige delen kan voor de leesbaarheid nog een extra streepje gezet worden: kosten-baten-analyse, en-of-rekening, enz. Meestal is dit niet nodig en is de combinatie met één streepje duidelijk genoeg. En let op: dicteejury’s beschouwen het extra streepje voor de leesbaarheid altijd als een ‘fout’. In dictees mag je alléén verplichte streepjes gebruiken.

Meer voorbeelden:

 • aan-uitknop
 • aan-uitschakelaar
 • appel-kaneelijs
 • arbeid-rustverhouding
 • baas-knechtverhouding
 • bachelor-masterstructuur
 • balletje-balletjespel
 • bed-badkwestie
 • blauwekaas-peersalade
 • bloed-hersenbarrière (‘barrière die de hersenen afschermt voor stoffen in de bloedbaan’)
 • bloemen-kruidenmengsel
 • bonus-malusregeling
 • brandstof-luchtverhouding
 • broer-zusverhouding
 • client-serversysteem
 • dag-nachtritme
 • douche-toiletcombinatie
 • draai-kiepraam
 • en-ofrekening (en/of-rekening kan ook)
 • fly-drivepakket
 • gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie
 • glucose-waterverhouding
 • gras-bladerenmengsel
 • gras-klaverweide
 • gras-rodeklavermengsel
 • haat-liefdeverhouding
 • ham-kaaspannenkoek
 • hand-oogcoördinatie
 • honing-mosterddressing
 • hoofd-halsgebied
 • hoog-laagbed
 • hoog-laagconstructie
 • in-uitmodel
 • ja-neekwestie (ja/nee-kwestie kan ook: ja óf nee)
 • kerk-staatverhouding
 • kip-eikwestie (kip-of-eikwestie kan ook)
 • klank-tekenkoppeling
 • klaver-grasmengsel
 • klei-humuscomplex
 • koel-vriescombinatie
 • koel-vriesinstallatie
 • koel-vriestrailer
 • koers-winstverhouding
 • koolstof-stikstofverhouding
 • koper-zilverionisatie
 • kosten-batenafweging
 • kosten-batenplaatje
 • kosten-opbrengstverhouding
 • krenten-rozijnenbrood
 • leef-zorgcomplex
 • leef-zorgplan
 • leer-werktraject
 • lengte-breedtepositie
 • lengte-breedteratio
 • lengte-breedteverhouding
 • lengte-hoogteverhouding
 • loon-prijsspiraal
 • lucht-luchtwarmtepomp
 • lucht-waterwarmtepomp
 • maag-darmkanaal
 • man-vrouwverhouding
 • moeder-dochterdag
 • moeder-dochterrelatie
 • moeder-dochteruitje
 • moeder-kindrelatie
 • moeder-zoonband
 • moeder-zoondag
 • moeder-zoonrelatie
 • noten-rozijnenbrood
 • olie-watermengsel
 • oog-handcoördinatie
 • oorzaak-gevolgrelatie
 • oost-westverbinding
 • open-dichtverhouding
 • ouder-kindinteractie
 • ouder-kindrelatie
 • prijs-kwaliteitverhouding
 • prijs-loonspiraal
 • prijs-prestatieverhouding
 • product-marktcombinatie
 • proteïne-vetverhouding
 • redactie-advertentieverhouding
 • risico-rendementafweging
 • risico-rendementprofiel
 • risico-rendementverhouding
 • romp-zijondersteuning
 • rozijnen-notenbrood
 • ruimte-tijdcontinuüm
 • signaal-ruisverhouding
 • slaap-waakritme
 • speel-leeromgeving
 • spier-vetverhouding
 • spreek-luisterverbinding
 • start-stopsysteem
 • stikstof-fosfaatverhouding
 • stop-startsysteem
 • taille-heupverhouding
 • tijd-ruimtegeografie
 • tomaten-groentesap
 • tomaten-groentesoep
 • tomaten-rodewijnsaus
 • tomaten-wittewijnsaus
 • trek-duwcombinatie
 • vader-dochterdag
 • vader-dochterdans
 • vader-dochterrelatie
 • vader-kindrelatie
 • vader-zoonactiviteit
 • vader-zoonmoment
 • vader-zoondag
 • vader-zoonverhouding
 • vader-zoonweekend
 • verrichtingen-beloningverhouding
 • vis-wittewijnsaus
 • voor-nafoto
 • voor-na-optie
 • vraag-antwoordstructuur
 • warm-koudbuffet
 • was-droogcombinatie
 • was-wordtlijst
 • welles-nietesdiscussie
 • win-winscenario
 • win-winsituatie
 • woon-leefgemeenschap
 • woon-leefkeuken
 • woon-leefruimte
 • woon-werkverkeer
 • woon-zorgabonnement
 • woon-zorgbegeleider
 • woon-zorgcentrum
 • woon-zorgcomplex
 • woon-zorgconcept
 • yin-yangprincipe
 • yoghurt-limoenmengsel
 • zak-slaagregeling
 • zit-slaapbank
 • zit-slaapkamer
 • zuur-zoetevenwicht
 • zwart-witdenken
 • zwart-witfoto

Voorbeelden van woorden met drie gelijkwaardige delen:

 • bed-bad-broodkwestie
 • bed-bad-broodvoorziening
 • hink-stap-sprongparcours
 • kop-hals-rompboerderij
 • rood-wit-blauwvlag
 • walnoten-blauwekaas-bloemkoolquiche (zie voor het aaneenschrijven van blauwe( )kaas het advies over langeafstandsloper)