Wat is juist: 'Ik wil weten wat dat inhoud' of ‘Ik wil weten wat dat inhoudt'?

Juist is 'Ik wil weten wat dat inhoudt.' 

Inhoudt is hier een vorm van het werkwoord inhouden ('te betekenen hebben, behelzen'). 'Ik wil weten wat dat inhoudt' is vergelijkbaar met bijvoorbeeld 'Ik wil weten wat dat zegt', 'Ik wil weten wat dat oplevert' en 'Ik wil weten wat dat toevoegt.' In al deze gevallen wordt er een t aan de stam toegevoegd.

In de zin 'Ik wil weten wat dat inhoudt' is inhoudt een persoonsvorm: een werkwoordsvorm die zich aanpast aan het onderwerp. In de bijzin wat dat inhoudt is dat het onderwerp. De juiste vorm van de persoonsvorm is stam + t: dat is een derde persoon. Het is bijvoorbeeld ook 'Ik wil weten wat deze regeling inhoudt' en 'Ik wil weten wat uw vraag inhoudt.' In deze zinnen is deze regeling respectievelijk uw vraag het onderwerp; dit zijn ook derde personen. 

Bij sommige mensen ontstaat in zinnen met inhoud/inhoudt verwarring omdat ze denken aan het zelfstandig naamwoord (de) inhoud ('datgene waarover het gaat'): 'De inhoud van het boek sprak haar aan' en 'Ik wil weten wat de inhoud is.' Aan dit zelfstandig naamwoord inhoud wordt echter nooit een t toegevoegd. Het is een woord waar je een lidwoord voor kunt zetten (de inhoud, een inhoud) en dat je in het meervoud kunt zetten: 'Het berekenen van de inhouden vond ik moeilijk.' 

Wie in een zin twijfelt tussen het zelfstandig naamwoord inhoud en de werkwoordsvorm inhoudt, kan het best bedenken of er in de zin een ander zelfstandig naamwoord (betekenis, boodschap) óf een andere werkwoordsvorm (oplevert, zegt) past. Dit trucje kan ook worden toegepast bij andere twijfelgevallen, zoals onderscheid/onderscheidt, onderhoud/onderhoudt en behoud/behoudt; zie de voorbeeldzinnen hieronder:

 • Waar kun je lezen wat dat besluit inhoudt? (inhoudt is een werkwoordsvorm; het kan vervangen worden door oplevert)
 • Waar kun je lezen wat de inhoud van dat besluit is? (de inhoud is een zelfstandig naamwoord; het kan vervangen worden door de boodschap)
 • Er wordt voor de groepssamenstelling geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. (onderscheid is een zelfstandig naamwoord; het kan vervangen worden door verschil)
 • In die cursus leer je hoe je verschillende hondenrassen onderscheidt. (onderscheidt is een werkwoordsvorm; het kan vervangen worden door herkent)
 • Als je dat plantje koopt, moet je wel weten hoe je het onderhoudt. (onderhoudt is een werkwoordsvorm; het kan vervangen worden door verzorgt)
 • De consument hoeft zich niet bezig te houden met het onderhoud. (het onderhoud is een zelfstandig naamwoord; het kan vervangen worden door de verzorging)
 • Deze actiegroep zet zich in voor het behoud van de panda. (het behoud is een zelfstandig naamwoord; het kan vervangen worden door de redding)
 • De kans op de eindoverwinning is groot als je vandaag de koppositie in het klassement behoudt. (behoudt is een werkwoordsvorm; het is te vervangen door vasthoudt)

Let op: de werkwoordsvorm krijgt geen t achter de stam als het onderwerp ik is:

 • Ik ben goed op de hoogte omdat ik mijn contacten goed onderhoud.
 • De vormen die ik in het donker onderscheid, zijn vaag.
 • Ik zal blij zijn als ik de koppositie behoud.

Dit is goed te horen als je de betreffende werkwoordsvormen vervangt door vormen van een ander werkwoord:

 • Ik ben goed op de hoogte omdat ik mijn contacten goed beheer. (ook hier komt er geen t achter de stam)
 • De vormen die ik in het donker waarneem, zijn vaag. (ook hier komt er geen t achter de stam)
 • Ik zal blij zijn als ik de koppositie verdedig. (ook hier komt er geen t achter de stam)