Wat is juist: iemand als ik of iemand als mij?

Iemand als ik is juist; je kunt dit aanvullen tot iemand als ik ben.

Iemand als ik/jij/hij/..., en vergelijkbare constructies met bijvoorbeeld mensen als ... of een leraar als ..., zijn bijzondere gevallen. De persoonlijke voornaamwoorden ik/jij/hij/... zijn hier telkens onderwerp in een onvolledige bijzin na het voegwoord als. We zouden de zin kunnen aanvullen met een vorm van het werkwoord zijn. Bijvoorbeeld:

  • Ik ken niemand zoals hij (is).
  • Wij zouden liever iemand als zij (is) aannemen.
  • Iemand als jij (bent) kunnen we voor geen goud missen.
  • Ze vinden zo'n leraar als ik (ben) kennelijk niet zo geweldig.
  • Mensen als wij (zijn) gunnen ze hier geen blik waardig.