Waar moeten de hoofdletters in de aanhef van een brief of e-mail, zoals in geachte heer van der knaap?

Juist is: Geachte heer Van der Knaap, in dit geval met drie hoofdletters.

  • Geachte krijgt een hoofdletter omdat de aanhef (een soort zin) hier begint.
  • Het woord heer krijgt een kleine letter; het is geen naam, en er zijn maar weinig woorden die uit eerbied een hoofdletter krijgen (bijvoorbeeld Hare Majesteit en Hemelse Vader).
  • Van is met een hoofdletter omdat het het begin van de eigennaam markeert. Dat voorvoegsel krijgt overigens een kleine letter als de naam al 'begonnen is', dus als er een voorletter, een voornaam of de achternaam van een partner aan voorafgaat: Henk van der Knaap, H. van der Knaap, familie Voorthuizen-van der Knaap. (Maar: drs. Van der Knaap, atlete Van der Knaap.)
  • Het tweede tussenvoegsel der krijgt een kleine letter.
  • Het 'hoofddeel' van de achternaam, hier Knaap, wordt altijd met een hoofdletter geschreven.

Bij Belgische namen gaat het net iets anders: de tussenvoegsels worden daar altijd geschreven zoals in het bevolkingsregister staat, en dat kan per naam verschillen. In verreweg de meeste namen heeft het (eerste) tussenvoegsel altijd een hoofdletter.