Wat is juist: 'Het onderwijs wachten grote veranderingen' of 'Het onderwijs wacht grote veranderingen'?

 

Zowel wacht als wachten is mogelijk. Het werkwoord wachten heeft namelijk verschillende betekenissen, waarmee ook een grammaticaal verschil gepaard gaat.

In 'Het onderwijs wacht grote veranderingen' betekent wachten 'tegemoetzien'. Het onderwerp is het onderwijs; dat ziet grote veranderingen tegemoet. In deze betekenis is wachten een overgankelijk werkwoord, wat betekent dat het een lijdend voorwerp bij zich heeft. Dat lijdend voorwerp is in deze zin grote veranderingen.

In 'Het onderwijs wachten grote veranderingen' betekent wachten 'te wachten staan'. Nu is grote veranderingen onderwerp. In deze betekenis is wachten een onovergankelijk werkwoord, wat betekent dat het geen lijdend voorwerp bij zich kan hebben, maar wel een meewerkend voorwerp. In deze zin is het onderwijs het meewerkend voorwerp: 'aan' het onderwijs staan grote veranderingen te wachten.

Het overgankelijke wachten ('tegemoetzien') is aan het verouderen. Sommige zinnen met dit wachten klinken daardoor vreemd; het andere wachten ('te wachten staan') heeft dan de voorkeur. Zo zijn de zinnen 'Petra wacht drie grote opdrachten' en 'Ik wacht een zware tijd' ouderwets, en komen 'Petra wachten drie zware opdrachten' en 'Mij wacht een zware tijd' gewoner over. Daarom zal voor sommige mensen het meervoud wachten eveneens iets gewoner klinken in 'Het onderwijs wachten grote veranderingen.'