Wat is juist: 'een brief waarin het hoe en wat op een rijtje is gezet' of 'een brief waarin het hoe en wat op een rijtje zijn gezet'?

De voorkeur gaat uit naar het enkelvoud: 'een brief waarin het hoe en wat op een rijtje is gezet'. De vaste combinatie hoe en wat is te beschouwen als een eenheid. Vergelijk: 'Hier is je koffie; melk en suiker staat op tafel' of 'Werving en selectie maakt deel uit van onze activiteiten.'

In de volgende zin hoort echter wel een meervoudige persoonsvorm te staan: 'U ontvangt een brief waarin de datum en de locatie zijn vermeld'; de woordgroep 'de datum en de locatie' kan moeilijk als eenheid beschouwd worden.