Wat is juist: het dorado, het eldorado of het Eldorado?

Alledrie de woorden zijn juist, afhankelijk van wat er bedoeld is. Dorado (zonder el-) is ongebruikelijk.

Het Eldorado

Eldorado is de naam van een fictief land, dat volgens de mythe in Zuid-Amerika zou liggen en waar goud te vinden zou zijn. Het komt voor in zinnen als: ‘De Spanjaarden waren in Zuid-Amerika op zoek naar het Eldorado.’ Vergelijkbaar zijn Utopia en Luilekkerland als benamingen voor de fictieve landen.

Een eldorado

Een eldorado gebruiken we als we het over een ‘ideaal oord’ hebben. Het gaat dan niet meer om een eigennaam en daarom vervalt de hoofdletter. Bijvoorbeeld: ‘De Verenigde Staten zijn voor velen nog steeds een eldorado.’ Als utopia en luilekkerland de algemene betekenis ‘ideaal oord’ hebben, krijgen ze ook een kleine letter.

Een dorado

Het Groene Boekje en de Dikke Van Dale vermelden het dorado als variant van het eldorado. Dat is - als je teruggaat naar de Spaanse oorsprong - de beste vorm. Het is in het Spaans namelijk el dorado, een verkorting van el dorado país = ‘het vergulde land’. Het uitheemse el is voor Nederlandstaligen echter niet herkenbaar als lidwoord. Daarom ging men eldorado als één zelfstandig naamwoord beschouwen.

Het/een dorado komt in de praktijk nauwelijks voor. In bijvoorbeeld de alcohol, de alchemie, het alcazar, de albatros en het Alhambra is hetzelfde gebeurd: het (Arabische) lidwoord al is bij het eropvolgende woord getrokken.