Wat is juist: hbo’er of hbo-er?

Hbo’er (met apostrof) is juist. Dit woord is een afleiding van hbo (‘hoger beroepsonderwijs’). Aan de afkorting hbo is het achtervoegsel -er geplakt. Dat achtervoegsel kan niet zomaar aan hbo vastgeplakt worden. Dat zou namelijk tot uitspraakverwarring kunnen leiden (‘hboer’). De apostrof in hbo’er maakt de opbouw van het woord duidelijk en verbindt de afkorting en het achtervoegsel -er.

Geen streepje

Hbo-er (met een streepje) is een spellingfout(je). Een streepje na een afkorting is alleen goed in samenstellingen: woorden die zijn opgebouwd uit twee of meer ‘echte’ woorden. Dat wil zeggen: woorden die ook zelfstandig kunnen voorkomen. Voorbeelden van samenstellingen met afkortingen zijn hbo-studie, bhv-opleiding, PvdA-lijsttrekker, cd-rekje, vwo-leerling en tv-verslaafde. Het streepje is hier verplicht.

Vergelijkbaar met hbo’er zijn de afleidingen: AOW’er, bbt’er, bhv’er, BN’er, CDA’er, CVP’er, dtp’er, EHBO’er, hbs’er, hts’er, ict’er/ICT’er, IT’er, kvv’er, lbo’er, lts’er, mbo’er, ME’er, mkb’er, mts’er, NSB’er, NT2’er, piw’er, pgb’er, PvdA’er, PVV’er, SP’er, SS’er, VVD’er, vwo’er, WAO’er, WW’er, zmp’er, zzp’er.

Ook bij onder andere meervouds- en verkleiningsuitgangen komt een apostrof na een afkorting: wc’s, pc’s, tv’tje, sms’je.

Alle onderwijstypen, dus ook hbo, worden trouwens met kleine letters geschreven: vmbo, havo, heao, mbo, enz. Zie daarvoor deze pagina.