Wat is juist: 'Ik heb een cd gekregen voor mijn verjaardag' of 'Ik heb een cd gehad voor mijn verjaardag'?
 

Het is allebei juist, maar 'Ik heb een cd gekregen' krijgt meestal de voorkeur. Zinnen als 'Ik heb een cd gehad' lokken soms reacties uit als 'Heb je die cd nu niet meer dan?'

Toch snijdt zo'n reactie niet echt hout. Hebben heeft namelijk veel meer betekenissen dan 'bezitten'. Van Dale (2015) geeft onder meer de betekenis "deelachtig zijn door toebedeling of verkrijging, deelachtig worden" (dus: 'krijgen'). Van Dale vermeldt bij gehad hebben in de betekenis 'gekregen hebben' wel dat dit gebruik van hebben  "niet algemeen" is.

Vast staat dat 'Ik heb een cd gekregen' stilistisch hoger gewaardeerd wordt dan 'Ik heb een cd gehad.' 'Fout' is 'Ik heb een cd gehad' echter niet.