Wat is juist: ‘Ik heb een cd gekregen voor mijn verjaardag’ of ‘Ik heb een cd gehad voor mijn verjaardag’?

Beide zinnen zijn juist, maar ‘Ik heb een cd gekregen’ krijgt meestal de voorkeur. Zinnen als ‘Ik heb een cd gehad’ lokken soms reacties uit als ‘Heb je die cd nu niet meer dan?’

Eigenlijk snijden deze reacties geen hout. Het idee erachter is dat hebben alléén ‘bezitten’ zou betekenen, zoals in ‘Ik heb meer dan tweehonderd cd’s.’ Dat is echter niet juist. Hebben kan onder meer ook ‘in het bezit zijn van iets doordat het je is toebedeeld of gegeven’ betekenen. Daaruit volgt dat gekregen hebben en gehad hebben synoniemen kunnen zijn, zeker als uit de context blijkt dat het om een cadeau gaat of om iets dat is uitgedeeld. Nog een paar voorbeelden:

  • We hebben een reis gekregen van onze kinderen.
  • Wat hebben een reis gehad van onze kinderen.
  • Wie heeft er nog geen taart gekregen?
  • Wie heeft er nog geen taart gehad?

Het blijft een feit dat volgens de taalnorm de zinnen met gekregen beter zijn dan de zinnen met gehad. Wie gekregen gebruikt, laat zien dat hij deze norm kent en volgt. Wie gehad gebruikt, loopt het risico dat iemand hem gaat verbeteren, vaak door de zin met gehad zogenaamd niet te begrijpen.