Moet een woord met drie dezelfde medeklinkers achter elkaar, zoals fitnesssessie of jazzzangeres, aan elkaar geschreven worden, of moet/mag er een streepje in staan?

Fitnesssessie en jazzzangeres zijn goed, maar fitness-sessie en jazz-zangeres ook. Het is altijd toegestaan een lastig leesbare samenstelling te verduidelijken met een koppelteken. De twee woorddelen scheiden met een spatie is niet juist.

aaneen (standaard) met streepje (ook goed)
crossselling cross-selling
fitnesssessie fitness-sessie
jazzzanger(es) jazz-zanger(es)
Knorrrecept Knorr-recept
spin-offfilm spin-off-film
stresssituatie stress-situatie
stressstoornis stress-stoornis