Wat is de functie van me in de uitdrukking Dat is me wat?

In Dat is me wat! is me een ‘ethische datief’.

De ethische datief heeft volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) tot gevolg dat ‘een zekere emotionele betrokkenheid van de spreker bij het door de zin uitgedrukte tot uiting komt.’ Eigenlijk staat er dus: ‘het is voor mij wat’. De volle vorm mij (‘Dat is mij wat!’) is hier niet mogelijk.

Ook je kan dienstdoen als ethische datief, bijvoorbeeld in ‘Dat is je wat!’

De ethische datief lijkt op het belanghebbend voorwerp, maar dat begint meestal met voor. Alleen de woorden je en me kunnen een ethische datief zijn.