Wat is juist: eruitzien, er uit zien, er uitzien of eruit zien?
 

Eruitzien is juist. Sinds 1995 is dit de officiële spelling van dit werkwoord. Ook vervoegde vormen als eruitziet, eruitzag en eruitgezien zijn één woord.

Eruitzien is wel een scheidbaar werkwoord; dat betekent dat in de vervoeging andere woorden tussen de delen van dit werkwoord kunnen komen te staan: 'Het lijkt er goed uit te zien.' Als twee delen van het werkwoord naast elkaar staan, worden die aaneengeschreven: 'Wat zie je eruit!' (niet: er uit) en 'Ik vind dat hij er beter uitziet' (niet: uit ziet).

Nog een paar voorbeeldzinnen met vervoegde vormen van eruitzien:

  • Ik zou niet meer weten hoe ze eruitziet.
  • Als je deze smoking aantrekt, zul je eruitzien als een filmster.
  • Ik vond dat hij er heel aardig uitzag.
  • Sorry, maar ik vond hem er juist níét uitzien.
  • Had je zelf wel door hoe mooi je eruitzag op je bruiloft?
  • Heb je foto's van de bruiloft? Ik ben benieuwd hoe jullie eruitzagen.
  • Jullie hebben er nog nooit zo mooi uitgezien.