Het hele werkwoord is uitgaan van (iets). Bijvoorbeeld: ‘We gaan uit van een goede afloop’ en ‘Ik ga uit van haar goede bedoelingen.’ Vaak staat er niet iets als van een goede afloop of van haar goede bedoelingen, maar alleen het bijwoord er. Dan vormt er één geheel met van: ervan uitgaan. Bijvoorbeeld:

 • We gaan ervan uit dat het goed afloopt.
 • Ik ga ervan uit dat ze het goed bedoelt.

In deze zinnen staat uit los van ervan, omdat het deel uitmaakt van het werkwoord uitgaan. ‘We gaan ervanuit dat ...’ is dus niet goed. (In ‘Vanuit de stad gerekend moet je de derde afslag hebben’ en ‘Vanuit mijn functie sta ik hier helemaal achter’ gaat het om een ander vanuit. Hier is vanuit één geheel dat helemaal los staat van het werkwoord).

Ook ervan kan gescheiden worden door een of meer andere woorden. Wat hetzelfde blijft, is dat uit niet aan van vast komt: het hoort nu eenmaal bij het werkwoord gaan. Je mag het daarom niet aan een ander woord dan (een vervoeging van) gaan vast schrijven.

 • Ik ben er steeds van uitgegaan dat het klopt.
 • We gaan er daarom maar van uit dat de cijfers juist zijn.
 • Daar ga ik van uit.

Een paar voorbeeldzinnen met ervan uitgaan (en met daarvan, hiervan en waarvan uitgaan) staan hieronder. Klik op het tabblad ‘Voorbeelden’ voor meer voorbeeldzinnen. Wil je oefenen met ervan uitgaan? Klik dan op het tabblad ‘Oefenen’.

 • Ervan uitgaande dat de cijfers juist zijn, ga ik akkoord.
 • Ik ben ervan uitgegaan dat de cijfers juist zijn.
 • Ik ga ervan uit dat de cijfers juist zijn.
 • Ik vind dat we ervan moeten uitgaan dat de cijfers juist zijn.
 • Kijk naar dit voorbeeld: als je hiervan uitgaat komt het goed.
 • Ik was van plan minstens drie jaar te blijven en ook mijn werkgever ging hiervan uit.
 • Daarvan ga ik toch wel uit.
 • Alleen door samenwerken kom je verder, ga daar nou maar van uit.
 • Dit zijn de principes waarvan uitgegaan moet worden.
 • Waarvan ben je uitgegaan bij je berekening?

Kijk voor andere combinaties van er / hier / waar / daar, een of meer voorzetsels en een werkwoord in ons uitgebreide advies met een lange lijst voorbeelden.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 2 steun je Onze Taal. Bedankt!

Voorbeeldzinnen met ervan uitgaandaarvan uitgaan en waarvan uitgaan

Ervan uitgaan

 • Ze gaan ervan uit dat het klopt.
 • Ze gaan er wel van uit dat het klopt.
 • Ze kunnen ervan uitgaan dat het klopt.
 • Ze kunnen er wel van uitgaan dat het klopt.
 • Ze zijn ervan uitgegaan dat het klopt.
 • Ervan uitgaande dat de cijfers juist zijn, ga ik akkoord.
 • Ik ben ervan uitgegaan dat de cijfers juist zijn.
 • Ik ga ervan uit dat de cijfers juist zijn.
 • Ik vind dat we ervan moeten uitgaan dat de cijfers juist zijn.

Daarvan uitgaan

 • Daarvan ga ik uit.
 • Daar wil ze liever nog niet van uitgaan.

Waarvan uitgaan

 • Dit zijn de principes waarvan uitgegaan moet worden.
 • Waarvan kunnen we uitgaan?
 • Waar wil je van uitgaan bij die berekening?

Wil je oefenen met zinnen waarin ervan uitgaan voorkomt? Doe dan deze test!