Wat is juist: 'Ik schenk het er in' of 'Ik schenk het erin'?

'Ik schenk het erin' is juist. Het hele werkwoord in deze zin is niet inschenken, maar schenken. Vergelijk:

  1. Ik schenk het sap niet hier in (het inschenken doe ik wel in de keuken).
  2. Ik schenk het sap niet hierin (ik schenk het wel in iets anders).

In zin 1 is sprake van het werkwoord inschenken; hier is in dit geval een bijwoord van plaats. In mag dan niet aan hier gekoppeld worden; het is een deel van het werkwoord inschenken.

In zin 2 is het werkwoord schenken gebruikt, waar in niet bij hoort. Het wordt daarom aan hier vast geschreven.