Welke van de volgende zinnen is juist?

  • Een aantal van de mensen die hier wonen, krijgen een bewonersbrief.
  • Een aantal van de mensen die hier wonen, krijgt een bewonersbrief.
  • Een aantal van de mensen dat hier woont, krijgt een bewonersbrief.

Zin 1 en 2 zijn allebei juist. De bijzin die hier wonen verwijst naar de mensen; díé wonen hier. 'Een aantal van de mensen dat hier woont' (zin 3) klinkt gewrongen. Dat hier woont zou wel juist zijn in bijvoorbeeld 'Het aantal mensen dat hier woont, is verdubbeld'; in deze zin staat het groeiende aantal van de inwoners centraal.

Over de vraag of zin 1 of zin 2 het best is, verschillen de meningen. Wie zin 1 het best vindt, kijkt vooral naar het woord mensen; een aantal krijgt niet zo veel nadruk en betekent iets als 'sommige, enkele': 'enkele mensen krijgen een brief'. Wie zin 2 het best vindt, kijkt vooral naar een aantal. Een aantal wordt dan gelezen als 'een (selecte) groep': 'een bepaalde groep mensen krijgt een brief'. Het is allebei te verdedigen, maar meestal klinken de zinnen met een meervoud na een aantal het gewoonst.

In ons advies over 'Een aantal collega's ging(en) op cursus' leest u meer over zinnen waarin een aantal deel uitmaakt van het onderwerp van de zin.