Wat is juist: 'De luisteraars werd erop gewezen dat het programma herhaald werd' of 'De luisteraars werden erop gewezen dat het programma herhaald werd'?

Zowel het enkelvoud werd als het meervoud werden is hier goed; het meervoud is gebruikelijker.

'Ten behoeve van' de luisteraars werd erop gewezen
Het enkelvoud ('De luisteraars werd erop gewezen ...') werd traditioneel als juist gezien; nog steeds raden de meeste taaladviesboeken dit enkelvoud aan. Erop wijzen dat is in deze opvatting vergelijkbaar met vertellen dat: '(Aan) de luisteraars werd verteld dat ...' zit hetzelfde in elkaar als '(Ten behoeve van) de luisteraars werd erop gewezen dat ...' In grammaticatermen: de luisteraars is hier het meewerkend voorwerp. Eveneens juist is - als je deze ontleding aanhoudt - 'Mij werd erop gewezen dat ...', 'Hem werd erop gewezen dat ...' en 'Hun werd erop gewezen dat ...'.

De luisteraars werden erover ingelicht
Tegenwoordig wordt erop wijzen dat vrijwel altijd net zo gebruikt als 'erover inlichten dat'. In 'De luisteraars werden erop gewezen dat ...' is de luisteraars het onderwerp, net als in 'De luisteraars werden erover ingelicht dat ...' Als je uitgaat van deze ontleding, zijn ook 'Ik werd erop gewezen dat ...', 'Hij werd erop gewezen dat ...',  'Zij werden erop gewezen dat ...' en 'Zij zijn er toen op gewezen dat ...' juist.

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) geeft aan dat de constructie 'De luisteraars werden erop gewezen' in de praktijk het meest voorkomt; 'De luisteraars werd erop gewezen' is volgens de ANS "formeel". Van Dale geeft in zijn veertiende druk (2005) voor het eerst aan dat erop wijzen ook voorkomt zonder meewerkend voorwerp.

De Taalprof (een taalkundige die op zijn weblog over grammaticale kwesties schrijft) heeft ooit een stukje geschreven over de zin 'De kinderen kan/kunnen op de regels worden gewezen.' Ook voor deze zin geldt dat het meervoud ('De kinderen kunnen op de regels worden gewezen') het gewoonst is.