Wat is de juiste spelling: chef-redactie of chef redactie?

Chef redactie, in twee losse woorden, ligt het meest voor de hand – al schrijft het Groene Boekje (2005) chef-redactie met een streepje.

Er zijn twee soorten combinaties met chef:

  • die waarbij het tweede woord een dienst of afdeling aangeeft: chef redactie, chef nachtploeg, chef inkoop, chef lege dozen;
  • die waarbij het tweede woord een beroepsaanduiding is: chef-dirigent, chef-inkoper, chef-kok, chef-machinist, chef-monteur, chef-redacteur.

De aanduidingen van het type 1 zijn functieaanduidingen in telegramstijl. Eigenlijk moeten ze opgevat worden als 'chef van de redactie', 'chef van de nachtploeg', enzovoort. De aanduidingen van het type 2 kunnen op twee manieren worden opgevat: als een samenstelling met gelijkwaardige delen (zoals directeur-grootaandeelhouder of prins-regent), of als een samenstelling met een eerste deel dat een status aanduidt (zoals aspirant-lid of kandidaat-notaris). In beide gevallen is een streepje tussen de delen juist.

Het Groene Boekje bevat enkele woorden die hiermee niet in overeenstemming zijn. Chef-staf ('hoofd van een legerstaf') is een ingeburgerde uitzondering. Maar de schrijfwijzen chef-redactie en chef-sport zijn niet goed te verdedigen; chef redactie en chef sport zijn samenstellingen van het type 1 en horen dus een spatie te krijgen.