Is de zin 'Ik besef me dat ik fout zat' juist?

Nee, de aanwezigheid van me in de zin 'Ik besef me dat ik fout zat' wordt nog steeds als fout gezien. Juist is: 'Ik besef dat ik fout zat' (zonder me).

Beseffen is geen wederkerend werkwoord; het wordt dus zonder wederkerend voornaamwoord gebruikt. Juist zijn dus: 

  • Je beseft toch wel dat jullie dan moeten verhuizen?
  • De auteur besefte nauwelijks dat ze de literatuurprijs gewonnen had.
  • Ze hebben nooit beseft hoeveel ze aan hun oma te danken hebben.

Het werkwoord beseffen gedraagt zich dus anders dan bijvoorbeeld het werkwoord zich realiseren, dat wél een wederkerend werkwoord is. In de volgende zinnen moet daarom een wederkerend voornaamwoord staan:  

  • Ik realiseer me dat ik fout zat. (me is het is het wederkerend voornaamwoord dat bij ik hoort)
  • Jullie realiseren je toch wel dat jullie dan moeten verhuizen? (je is het wederkerend voornaamwoord dat bij jullie hoort)
  • Zij hebben zich nooit gerealiseerd hoeveel ze aan hun oma te danken hebben. (zich is het wederkerend voornaamwoord dat bij zij hoort)