In de betekenis ‘herdenken, terugdenken aan’ is zich herinneren juist. Ook in de betekenis ‘onthouden hebben’ is het een wederkerend werkwoord. Een paar voorbeelden:

  • Ik herinner me mijn opa als een heel grappige man.
  • Je weet nooit hoe andere mensen zich jou zullen herinneren.
  • Kun je je je eerste schooldag nog herinneren?
  • Ze konden zich het voorval nog goed herinneren.
  • Kunt u zich de Duitse voorzetsels met de derde naamval herinneren?

Toch komt herinneren ook zonder wederkerend voornaamwoord voor. Van Dale Hedendaags Nederlands vermeldt dat ook expliciet en geeft het voorbeeld: ‘We herinneren Henk als een gedreven vakman.’ Deze zin kan echter niet voor iedereen door de beugel: ‘We herinneren ons Henk als een gedreven vakman’ lijkt nog steeds het best aan te sluiten bij de taalnorm.

Zinnen met zich herinneren klinken soms wat stijf. Ook mogelijk zijn bijvoorbeeld ‘Wij gedenken haar als een bevlogen docente’ en ‘Zij blijft in onze herinnering die bevlogen docente.’

Herinneren aan

Herinneren aan betekent ‘iemand doen terugdenken aan, iemands aandacht vestigen op’. Nu is herinneren geen werderkerend werkwoord. Een paar voorbeelden:

  • Wil je me daar vanavond nog even aan herinneren? (me is lijdend voorwerp)
  • De geur herinnerde hem aan zijn jeugd. (hem is lijdend voorwerp)
  • Iemand zou de directie moeten herinneren aan haar beloftes. (de directie is lijdend voorwerp)

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 2 steun je Onze Taal. Bedankt!

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail