Welke van de volgende zinnen is het best?

  1. 'Als u aan de eerste voorwaarde voldoet en u een tweede rekening opent, dan ontvangt u een cadeautje.'
  2. 'Als u aan de eerste voorwaarde voldoet en u opent een tweede rekening, dan ontvangt u een cadeautje.'

Deze zinnen zijn beide juist; ze hebben ook dezelfde betekenis.

In beide zinnen staat de hoofdzin achteraan: 'dan ontvangt u een cadeautje'. Daarvoor staan telkens twee nevengeschikte voorwaardelijke bijzinnen (bijzinnen die een voorwaarde uitdrukken): 'als u aan de eerste voorwaarde voldoet' en '(als) u een tweede rekening opent' (zin 1) respectievelijk 'u opent een tweede rekening' (zin 2). In de eerste bijzin staat de persoonsvorm, voldoet, achter in de zin (zoals meestal het geval is in bijzinnen). In de tweede bijzin mág de persoonsvorm (de pv) ook naar voren worden gehaald, zoals in zin 2 is gebeurd. In dit laatste geval spreekt de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) van een bijzin met "voor-pv als tweede zinsdeel". Deze constructie is bijzonder, maar grammaticaal juist. De ANS geeft de volgende voorbeeldzinnen: 'Als je hiermee klaar bent en je hebt nog wat tijd over, zou je dit dan voor me willen inpakken?' en 'Als je in de buurt bent en je hebt niets anders te doen, kom dan eens langs.'

Als het woord als voor de tweede bijzin herhaald wordt, is de voor-pv niet mogelijk: 'Als je hiermee klaar bent en als je hebt nog wat tijd over ...' is grammaticaal onjuist.