Print deze pagina

Ons inziens / onzes inziens

Is het ons inziens of onzes inziens?

Onzes inziens wordt als de beste vorm beschouwd, maar Van Dale (2005) vermeldt ons inziens wel als variant. Het woordenboek van Koenen (2007) en het Witte Boekje (2006) vermelden echter alleen onzes inziens. De Nederlandse Taalunie raadt taalgebruikers op Taaladvies.net eveneens aan om onzes inziens te gebruiken.

Onzes inziens ('naar ons inzien, naar onze mening, volgens ons') stamt uit de tijd dat er nog naamvallen bestonden in het Nederlands. De constructie is een zogenaamde genitiefbepaling, een bepaling met een bezitsvorm. Ze wordt gevormd door achter zowel het bezittelijk voornaamwoord ons als het zelfstandig naamwoord inzien een s te plaatsen; ons + s wordt onzes: onzes inziens.

Er zijn nog meer van deze constructies: mijns inziens, jouws inziens, uws inziens, zijns inziens, haars inziens en huns inziens. De vorm jullies inziens is in principe ook mogelijk, maar het informele jullie in zo'n formele uitdrukking komt vreemd over. Jullies inziens is dan ook erg ongebruikelijk.

Verwante adviezen

Trefwoorden

laatste wijziging: 19-12-2013
terug
Jaarwoord banner
-

-