Wanneer gebruik je hoge en wanneer lage aanhalingstekens?

Er zijn geen officiële regels voor het gebruik en de vorm van aanhalingstekens, maar er zijn wel conventies die wijdverbreid zijn. Tegenwoordig worden vooral hoge aanhalingstekens gebruikt:

  • “Zeg, wat betekent ‘quod non’ eigenlijk?”, vroeg Nynke.

Aanhalingstekens die onder aan de regel beginnen („zo dus”), raken hoe langer hoe meer in onbruik, maar sommige kranten en tijdschriften, zoals Trouw en NRC Handelsblad, hebben er aparte opmaakprogramma’s voor en gebruiken ze wel.

Het gebruik van hoge aanhalingstekens is de laatste decennia opgekomen onder invloed van de techniek. Doordat de meeste typmachines geen dubbel aanhalingsteken voor onder aan de regel hadden, werden de aanhalingstekens bovenaan gezet. De volgende ontwikkeling was dat tekstverwerkingsprogramma’s op computers vaak standaard zo waren ingesteld dat ze de beginaanhalingstekens omdraaiden (er ‘zesjes’ van maakten in plaats van ‘negentjes’). Daarmee nam het gebruik ervan in drukwerk toe, en ook op internet, in e-mails en in handgeschreven teksten.

Recht of gekruld?

Rechte aanhalingstekens zijn erg praktisch in teksten met zo min mogelijk opmaak. In gedrukte tekst zijn de aanhalingstekens meestal gekruld: de openingsaanhalingstekens zien er dan uit als zesjes en de sluitingstekens als negentjes:

  • “Zeg, wat betekent ‘quod non’ eigenlijk?”, vroeg Nynke.