Wat is juist: 230-V-aansluiting, 230V-aansluiting of 230 V-aansluiting?

 

230V-aansluiting is correct. Een getal en een eenheid, zoals 230 V, worden in combinatie met nog een ander woord aan elkaar vast geschreven: 230V-aansluiting; tussen de eenheid en de rest van de samenstelling moet een streepje staan.

Eenheden als MHz zijn in feite geen echte afkortingen, maar internationaal erkende symbolen, die te vergelijken zijn met bijvoorbeeld het graden- en procentteken. Het ligt dan ook voor de hand ze op dezelfde wijze te behandelen. Net als 5%-regeling, 30°-grens en 500°C-thermometer wordt het dan 230V-aansluiting.

Andere voorbeelden:

 • 0,5 l - 0,5l-pak
 • 120 km - 120km-weg
 • 125 cc - 125cc-motor, 125cc-wedstrijd
 • 1,8 GHz - 1,8GHz-processor
 • 2 l - 2l-pak
 • 212 °F - 212°F-grens
 • 2,5 l - 2,5l-pak
 • 230 V - 230V-spanning
 • 25 m - 25m-bad
 • 250 cc - 250cc-klasse
 • 250 ml - 250ml-verpakking
 • 30 °C - 30°C-grens
 • 30 km - 30km-zone
 • 35 mm - 35mm-camera
 • 5 kg - 5kg-verpakking
 • 50 m - 50m-bad
 • 7 W - 7W-spaarlamp
 • 75 W - 75W-lamp
 • 80 km - 80km-zone
 • 90 m - 90m-schans

Overigens geldt voor deze samenstellingen hetzelfde als voor andere samenstellingen: als het de leesbaarheid ten goede komt, mogen ze van een koppelteken worden voorzien; dus 600-MHz-processor en 30-km-zone zijn ook mogelijk. En ten slotte zijn er gevallen voorstelbaar waarin omwille van de leesbaarheid de eenheid beter voluit kan worden geschreven. Zo is 1,5-literpak (officiële spelling: 1,5 literpak) beter leesbaar dan 1,5l-pak.