Wat is juist: 230-V-aansluiting, 230V-aansluiting of 230 V-aansluiting?

230V-aansluiting is correct. Een getal en een symbool (een afkorting van een eenheid), zoals 230 V, worden in combinatie met nog een ander woord aan elkaar vast geschreven: 230V-aansluiting; tussen de eenheid en de rest van de samenstelling moet een streepje staan.

Eenheden als MHz zijn in feite geen echte afkortingen, maar internationaal erkende symbolen, die te vergelijken zijn met bijvoorbeeld het graden- en procentteken. Het ligt dan ook voor de hand ze op dezelfde wijze te behandelen. Net als 5%-regeling, 30°-grens en 500°C-thermometer wordt het dan 230V-aansluiting.

Andere voorbeelden:

getal + symbool samenstelling
0,5 l 0,5l-pak
100 km (100 km/u, 100 km/h) 100km-bord, 100km-weg
120 km (120 km/u, 120 km/h) 120km-bord, 120km-weg
125 cc 125cc-motor, 125cc-wedstrijd
130 km (130 km/u, 130 km/h) 130km-bord, 130km-weg
1,8 GHz 1,8GHz-processor
2 l 2l-pak
2,5 l 2,5l-pak
20 A 20A-aansluiting
212 °F 212°F-grens
230 V 230V-spanning
25 m 25m-bad
250 cc 250cc-klasse
250 ml 250ml-verpakking
30 °C 30°C-grens
30 km 30km-zone
35 mm 35mm-camera
5 kg 5kg-verpakking
50 m 50m-bad
7 W 7W-spaarlamp
75 W 75W-lamp
80 km 80km-zone
90 m 90m-schans

Overigens geldt voor deze samenstellingen hetzelfde als voor andere samenstellingen: als het de leesbaarheid ten goede komt, mogen ze van een koppelteken worden voorzien; dus 600-MHz-processor en 30-km-zone zijn ook mogelijk. En ten slotte zijn er gevallen voorstelbaar waarin omwille van de leesbaarheid de eenheid beter voluit kan worden geschreven. Zo is 1,5-literpak (officiële spelling: 1,5 literpak) beter leesbaar dan 1,5l-pak.