Voor het schrijven van getallen in cijfers of letters bestaan geen officiële regels, maar wel vuistregels die veel mensen aanhouden. Welke dat zijn, lees je hieronder.

In letters

Het is gebruikelijk om de volgende getallen in een lopende tekst in letters te schrijven:

  • getallen tot twintig: twee, achtste, zeventien, de negentiende eeuw;
  • tientallen: de twintigste eeuw, dertig, vijftig, tachtigste, negentig;
  • honderdtallen: honderdste, driehonderd, achthonderdste;
  • duizendtallen: duizend, drieduizend, zesduizendste;
  • tienduizendtallen tot twaalfduizend: tienduizendste, twaalfduizend;
  • de woorden miljoen, miljard, biljoen, enz.: vier miljoen, zeven miljardste.

(Zie voor specifieke regels over het wel of niet gebruiken van spaties de pagina ‘Getallen uitschrijven’.)

Duizend, miljoen en miljard kun je in een lopende tekst ook combineren met cijfers: 22 duizend, 123 miljoen, 36 miljard. Dat leest prettiger dan 22.000, 123.000.000 en 36.000.000.000.

Overige getallen worden vrijwel altijd in cijfers weergegeven, omdat uitschrijven in woorden te veel ruimte inneemt en bovendien minder duidelijk is. In getallen van vijf of meer cijfers markeert een punt (of spatie) de duizendtallen: 70.000 (of 70 000), 234.000 (of 234 000), enz. In getallen van vier cijfers kun je de punt (of spatie) weglaten. Zo zijn bijvoorbeeld 7.600 en 7600 allebei gebruikelijk, net als €2.300 en € 2300.

In cijfers

In de volgende gevallen kun je getallen het best weergeven in cijfers:

  • niet ronde getallen, oftewel getallen die niet onder de hierboven genoemde categorieën vallen: 42, 365, de 21e/21ste eeuw.
  • exacte waarden, zoals maten, temperaturen, gewichten, jaartallen en data: ‘In de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 km/u’, ‘Morgen wordt het 14 ºC’, ‘Een overnachting kost € 100,- (of: 100 euro) per persoon’, ‘We vertrekken op 15 maart.’
  • bij het nummeren van de onderdelen van een groter geheel, of van een reeks: ‘hoofdstuk 1’, ‘paragraaf 3.4’, ‘optie 1 en optie 2’, ‘deel 1 t/m 7’, ‘groep 5’, ‘klas 6’.
  • als er anders een rare mix van woorden en cijfers zou ontstaan. Dus niet: ‘Van de 45 deelnemers zijn er zeventien gezakt en 28 geslaagd’, maar liever: ‘Van de 45 deelnemers zijn er 17 gezakt en 28 geslaagd.’

Leeftijden

Leeftijden vallen niet precies in een van deze categorieën in te delen. Veel nieuwsredacties geven leeftijden altijd in cijfers weer: een jongen van 17, een vrouw van 40.

Percentages

Bij de weergave van percentages wordt eerder voor cijfers gekozen: 50% van de Nederlanders, 15 procent. Als in een tekst maar een enkel percentage voorkomt, kan het geheel ook in woorden worden opgeschreven: twintig procent.

Decimalen

In een getal met een of meer decimale cijfers wordt in het Nederlands traditioneel een komma gebruikt: 36,8 ºC, 1,98 m, 3,5 miljoen. De punt komt onder invloed van het Engels wel steeds meer voor.

Redactierichtlijnen / huisstijl

De weergave van getallen is deels afhankelijk van de huisstijl van een bepaalde organisatie (zoals een uitgeverij of redactie). Zo wordt er in romans vaak voor gekozen om getallen altijd in woorden te schrijven, omdat cijfers het tekstbeeld een beetje verstoren, waardoor het boek minder lekker leest. Sommige krantenredacties schrijven bijvoorbeeld alle leeftijden en percentages consequent in cijfers. En op websites kiezen redacties er soms voor om alle getallen boven de twaalf of zelfs boven de tien als cijfer te noteren. Dit ‘mag’ allemaal: je kunt het in dit geval nooit ‘fout’ doen.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail