Voor het schrijven van getallen in cijfers of letters bestaan geen officiële regels. De richtlijnen hieronder worden door veel mensen aangehouden.

In letters

Het is gebruikelijk om de volgende getallen in een lopende tekst als een woord te schrijven:

  • getallen tot twintig: twee, achtstezeventien, de negentiende eeuw;
  • tientallen: de twintigste eeuw, dertigvijftig, tachtigste, negentig;
  • honderdtallen: honderdste, driehonderd, achthonderdste;
  • duizendtallen: duizend, drieduizendzesduizendste;
  • tienduizendtallen tot twaalfduizend: tienduizendste, twaalfduizend;
  • de woorden miljoen, miljard, biljoen, enz.: vier miljoen, zeven miljardste.

(Zie voor specifieke regels over het wel of niet gebruiken van spaties de pagina ‘Getallen uitschrijven’.)

Duizend, miljoen en miljard kun je in een lopende tekst ook combineren met cijfers: 22 duizend, 123 miljoen, 36 miljard. Dat leest prettiger dan 22.000, 123.000.000 en 36.000.000.000.

Overige getallen worden vrijwel altijd in cijfers weergegeven, omdat uitschrijven in woorden te veel ruimte inneemt en bovendien minder duidelijk is. In getallen van vijf of meer cijfers markeert een punt de duizendtallen: 70.000, 234.000, enz. In getallen van vier cijfers kun je de punt weglaten: zowel 7.600 als 7600 is mogelijk, en zowel € 2.300 als € 2300.

In cijfers

In de volgende gevallen worden getallen meestal in cijfers weergegeven:

  • ‘niet ronde getallen’, oftewel getallen die niet onder de hierboven genoemde categorieën vallen: 42, 365, de 21e/21ste eeuw.
  • exacte waarden, zoals maten, temperaturen, gewichten, jaartallen en data: ‘In de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 km/u’, ‘Morgen wordt het 14 ºC’, ‘Een overnachting kost € 100,- (of: 100 euro) per persoon’, ‘We vertrekken op 15 maart.’
  • bij het nummeren van de onderdelen van een groter geheel, of van een reeks, verdienen cijfers de voorkeur: ‘hoofdstuk 1’, ‘paragraaf 3.4’, ‘optie 1 en optie 2’, ‘deel 1 t/m 7’, ‘groep 5’, ‘klas 6’.
  • als er anders een rare mix van woorden en cijfers zou ontstaan. Dus niet: ‘Van de 45 deelnemers zijn er zeventien gezakt en 28 geslaagd’, maar liever: ‘Van de 45 deelnemers zijn er 17 gezakt en 28 geslaagd.’

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 2 steun je Onze Taal. Bedankt!

Leeftijden

Leeftijden vallen niet precies in een van deze categorieën in te delen. Veel nieuwsredacties geven leeftijden altijd in cijfers weer: een jongen van 17, een vrouw van 40.

Percentages

Bij de weergave van percentages wordt eerder voor cijfers gekozen: 50% van de Nederlanders, 15 procent. Als in een tekst maar een enkel percentage voorkomt, kan het geheel ook in woorden worden opgeschreven: twintig procent.

Decimalen 

In een getal met een of meer decimale cijfers wordt in het Nederlands traditioneel een komma gebruikt: 36,8 ºC, 1,98 m, 3,5 miljoen. De punt komt onder invloed van het Engels wel steeds meer voor.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

Redactierichtlijnen / huisstijl

De richtlijnen voor het schrijven van getallen kunnen per redactie verschillen. Zo wordt er in romans vaak voor gekozen om getallen altijd in woorden te schrijven, omdat cijfers het tekstbeeld en het vlot doorlezen kunnen verstoren. Krantenredacties schrijven soms bijvoorbeeld alle leeftijden consequent in cijfers. En op website kiezen redacties er soms voor om alle getallen boven de twaalf of zelfs boven de tien als cijfer te noteren.