Hoofdtelwoorden

De regel geldt zowel voor hoofdtelwoorden als voor rangtelwoorden. Voor breuken gelden andere regels; die staan verder naar onderen.

Een aantal voorbeelden van hele getallen (hoofdtelwoorden) in letters:

 • 108: honderdacht
 • 678: zeshonderdachtenzeventig
 • 2022: tweeduizend tweeëntwintig
 • 3577: drieduizend vijfhonderdzevenenzeventig / vijfendertighonderdzevenenzeventig
 • 17.053.980: zeventien miljoen drieënvijftigduizend negenhonderdtachtig

Wie aan het getal het woord en wil toevoegen, schrijft het aaneen na honderd en als apart woord na duizend, miljoen en dergelijke:

 • 108: honderdenacht
 • 678: zeshonderdenachtenzeventig
 • 2022: tweeduizend en tweeëntwintig
 • 3577: drieduizend en vijfhonderdzevenenzeventig / vijfendertighonderdenzevenenzeventig

In grote, (afge)ronde getallen met miljoen, miljard, enz. kunnen cijfers en letters gecombineerd worden. Er komt dan een spatie tussen het deel in cijfers en de rest. Bij getallen met duizend is dit ook mogelijk, maar wel iets minder gebruikelijk:

 • 30.000: dertigduizend, 30 duizend
 • 678.000: zeshonderdachtenzeventigduizend, 678 duizend
 • 25.000.000 euro: 25 miljoen euro, € 25 miljoen
 • 365.000.000 kilometer: 365 miljoen kilometer
 • 440.000.000.000: een staatsschuld van 440 miljard euro

Rangtelwoorden

Rangtelwoorden worden volgens dezelfde principes geschreven:

 • 108e: honderdachtste, honderdenachtste
 • 2022e: tweeduizend tweeëntwintigste, tweeduizend en tweeëntwintigste
 • 3577e: drieduizend en vijfhonderdzevenenzeventigste / vijfendertighonderdenzevenenzeventigste
 • 17.000.000e: zeventien miljoenste

Breuken

De teller en de noemer van een breuk worden los van elkaar geschreven:

 • 1/3: een derde
 • 2/5: twee vijfde(n)
 • 27/100: zevenentwintig honderdste(n)
 • 3 5/8: drie (en) vijf achtste(n)

De enige uitzondering is driekwart: dit wordt als één woord geschreven. Het synoniem drie vierde is wel met een spatie, net als de voorbeelden hierboven.

Getallen met half

Een getal met half is één woord als het eindigt op enhalf, zonder een. Als het op en een half eindigt, worden die woorden los geschreven:

Letters of cijfers

Zie voor de keuze tussen het noteren in cijfers of het uitschrijven van getallen de pagina ‘Getallen in letters of cijfers’.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!