Officieel: jaren 80-muziek

Volgens de officiële spelling blijft de spatie in de woordgroep jaren 80 bewaard als je nog een woord aan deze woordgroep toevoegt en er dus een samenstelling mee vormt. Tussen het getal 80 en het woord dat erop volgt, moet je een streepje zetten. Juist zijn dus jaren 80-muziek, jaren 30-huis, jaren 60-repertoire. De spatie voor het getal blijft ook staan als er een woord vóór de woordgroep wordt geplaatst: de crisisjaren 80, de crisisjaren 30 en de hippiejaren 70. Wel mag je een verduidelijkend streepje vóór jaren invoegen: de crisis-jaren 80, de crisis-jaren 30 en de hippie-jaren 70 zijn ook goed.

Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld top 10, top 10-notering, boekentop 10 (of boeken-top 10, met verduidelijkend streepje) en boekentop 10-notering (of boeken-top 10-notering, met verduidelijkend streepje). De regel geldt ook voor woordgroepen met een losse letter: vitamine D, vitamine D-tekort.

Alternatief: jaren-80-muziek

In de praktijk plaatsen veel taalgebruikers ook een streepje vóór het getal: jaren-80-muziek, jaren-30-huis en jaren-60-repertoire. Zo wordt duidelijker dat de drie onderdelen (jaren, 80 en muziek) samen één samenstelling vormen. Ook de crisisjaren-80, de crisisjaren-30 en de hippiejaren-70 (met streepje dus) hebben het voordeel dat in één oogopslag duidelijk is dat de drie onderdelen één geheel vormen. Deze spelling was overigens tot 2005 ook officieel juist. Alternatieve spellingen zijn ook: top-10, boekentop-10 (of boeken-top-10, met verduidelijkend streepje), boekentop-10-notering en vitamine-D-tekort.

Klik voor meer voorbeelden van dit soort samenstellingen op het tabblad ‘Voorbeelden’.

Jarentachtigmuziek

Als je het getal in letters uitschrijft, is er geen probleem: dan schrijf je alle onderdelen van de samenstelling aan elkaar. Jarentachtigmuziek, jarendertigwoning, toptiennotering en boekentoptien zijn dus één geheel. Je kunt een streepje voor de duidelijkheid invoegen: jarentachtig-muziek, jarendertig-woning, toptien-notering en boeken-toptien zijn bijvoorbeeld ook prima.

Hieronder staan nog meer voorbeelden van samenstellingen met daarin een woordgroep die eindigt op een getal of een losse letter.

officiële spelling   alternatief
artikel 12-gemeente   artikel-12-gemeente
catch 22-situatie   catch-22-situatie
categorie 3-orkaan   categorie-3-orkaan
cluster 4-school   cluster-4-school
dubbel 8-film   dubbel-8-film
fase 3-studie   fase-3-studie
groep 8-leerling   groep-8-leerling
havo 3-leerling   havo-3-leerling
hepatitis B-vaccinatie   hepatitis-B-vaccinatie
jaren 30-feest   jaren-30-feest
jaren 60-feest   jaren-60-feest
jaren 70-rage   jaren-70-rage
mavo 4-leerling   mavo-4-leerling
nummer 1-hit   nummer-1-hit
omega 3-vetzuren   omega-3-vetzuren
omega 6-vetzuren   omega-6-vetzuren
project X-feest   project-X-feest
rijbewijs B-examen   rijbewijs-B-examen
super 8-film   super-8-film
top 10-hit   top-10-hit
top 10-plaat   top-10-plaat
type 1-onderwijs   type-1-onderwijs
type 2-onderwijs   type-2-onderwijs
type II-diabetes   type-II-diabetes
type A-persoonlijkheid   type-A-persoonlijkheid
vitamine C-tekort   vitamine-C-tekort
vmbo 4-leerling   vmbo-4-leerling
vwo 5-klas   vwo-5-klas