80-jarig is één geheel, een samenstelling. Deze samenstelling bestaat uit een getal (80) en een bijvoeglijk naamwoord (jarig). Samenstellingen schrijf je aan elkaar, maar een getal kun je niet zomaar aan een gewoon woord vastplakken. Daarom is een streepje verplicht in 80-jarig en bijvoorbeeld ook in 24-urig, 5-hoekig, 65-plusser en G7-landen. Ook in bijvoorbeeld 48+-kaas en 65+-pas is een streepje verplicht. Klik voor meer voorbeelden op het tabblad ‘Voorbeelden’ op deze pagina.

Tachtigjarig

Tachtigjarig is ook juist. Omdat het getal nu is uitgeschreven, is er geen reden om een streepje in te voegen. Bij lage getallen heeft het uitschrijven in letters meestal sterk de voorkeur (achtbaan) en bij hele tientallen vaak ook (tachtigjarig, tachtigmaal). Zie voor de criteria voor het wel of niet uitschrijven van getallen het advies over getallen in letters of cijfers.

Woordgroepen met cijfer

In woordgroepen staat geen streepje maar een spatie: 2 duizend, 3 gangen, jaren 80 en 1 april. Ook in samenstellingen met die woordgroepen met een cijfer blijft de spatie volgens de officiële spellingregels staan: 2 duizendmetergrens, 3 gangenmenu, jaren 80-stijl en 1 aprilgrap.

Ook 2-duizendmetergrens, 3-gangenmenu, jaren-80-stijl en 1-aprilgrap zijn gebruikelijk, maar volgens de officiële regels is het streepje hier niet juist. Meer daarover is te lezen op de pagina over 1 aprilgrap.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Samenstellingen met een cijfer

 • 1-armig (eenarmig) (de 1-armige bandiet)
 • 1-benig (eenbenig) (een 1-benige voetballer)
 • 1-bloemig (eenbloemig) (een 1-bloemige anjer)
 • 1-cellig (eencellig) (een 1-cellig organisme)
 • 1-daags (eendaags) (een 1-daagse reis)
 • 1-eiig (eeneiig) (een 1-eiige tweeling)
 • 10-delig (tiendelig)
 • 10-tonner (tientonner)
 • 100-ponder (honderdponder)
 • 1000-jarig (duizendjarig) (een 1000-jarig rijk)
 • 12-delig (twaalfdelig) (een 12-delige serie)
 • 12-hoek (twaalfhoek)
 • 12-kops (twaalfkops) (een 12-kops koffiezetapparaat)
 • 12½-jarig (twaalfenhalfjarig, twaalf-en-een-halfjarig) (een 12½-jarig jubileum)
 • 14-daags (veertiendaags) (een 14-daagse vakantie)
 • 16-tallig (zestientallig) (het 16-tallig stelsel)
 • 17e-eeuws (zeventiende-eeuws) (een 17e-eeuws schilderij)
 • 2-persoons (tweepersoons) (een 2-persoons hoeslaken)
 • 2-steens (tweesteens) (2-steens metselwerk)
 • 2-stelig (tweestelig) (een 2-stelige spitvork)
 • 2-talig (tweetalig) (een 2-talige opvoeding)
 • 24-urig (een 24-urige werkweek)
 • 24-uurs (een 24-uurs stakingsactie)
 • 25-jarig (een 25-jarig jubileum)
 • 3-baans (driebaans) (een 3-baans snelweg)
 • 3-duims (drieduims) (een 3-duims brandweerslang)
 • 3-koppig (driekoppig) (een 3-koppig monster)
 • 3-voudig (drievoudig) (een 3-voudige draai om de lengte-as)
 • 3e-rangs (derderangs) (een 3e-rangs filmacteur)
 • 36-urig (een 36-urige werkweek)
 • 4-hoofdig (vierhoofdig) (een 4-hoofdige directie)
 • 4-voudig (viervoudig) (een 4-voudig kampioen)
 • 40-urig (veertigurig) (een 40-urige werkweek)
 • 48+-kaas (achtenveertigpluskaas)
 • 5-jarige (vijfjarige) (een 5-jarige overeenkomst)
 • 6-persoons (zespersoons) (een 6-persoons vakantiehuisje)
 • 65-plusser (vijfenzestigplusser)
 • 65-pluspas (vijfenzestigpluspas)
 • 7-klapper (zevenklapper)
 • 8-baan (achtbaan)
 • 8-ponder (achtponder)
 • 8-urig (achturig) (een 8-urige werkdag)
 • 80-plusser (tachtigplusser)
 • 9-ponder (negenponder)
 • 90-plusser (negentigplusser)
 • 100-jarig (honderdjarig) (de Honderdjarige Oorlog)
 • 100-jarige (honderdjarige)
 • 100-plusser
 • €20-biljet, €50-biljet
 • laat-17e-eeuws (laatzeventiende-eeuws) (een laat-17e-eeuws kunstwerk)
 • vroeg-19e-eeuws (vroegnegentiende-eeuws) (een vroeg-19e-eeuws kunstwerk)

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!