Van tevoren (‘voor die tijd’, ‘vooraf’) is juist volgens de officiële spelling. Daarnaast komt vantevoren vaak voor: van, te en voren zijn voor veel mensen samengesmolten tot één begrip; het is een veelvoorkomend en goed te verdedigen alternatief. Van te voren (in drie losse woorden) is niet juist.

Enkele voorbeelden:

  • De rechten en plichten moeten van tevoren / vantevoren worden vastgelegd.
  • Hoelang het duurt, is van tevoren / vantevoren nauwelijks te voorspellen.
  • Veel reizen worden al maanden van tevoren / vantevoren geboekt.

Voor het wel of niet aan elkaar schrijven van veelvoorkomende woordcombinaties bestaat geen regel. Soms smelt zo’n combinatie in de loop van de jaren samen tot één woord. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij vanwege, vandaar, vanmorgen, vanavond, vanhier en vanouds.

Vantevoren komt al minstens een eeuw geregeld voor, maar volgens de officiële spelling is nog steeds alleen van tevoren juist. Vanjewelste is wél officieel juist, naast van jewelste en ook van je welste.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!