In de te verwachten groei hoort een heel werkwoord te staan (een zogenoemde infinitief). Zo’n heel werkwoord eindigt op een n.

Te verwachten betekent ‘zoals verwacht kan worden’. Ook in bijvoorbeeld een te verwachten tekort (‘een tekort dat verwacht kan worden’) en de te verwachten resultaten (‘de resultaten die verwacht kunnen worden’) is het hele werkwoord verwachten juist. Het gebruik van te is hier een aanwijzing dat er een heel werkwoord in de zin zal staan: te + infinitief is een veelvoorkomende combinatie. Andere voorbeelden zijn ‘Dat was te verwachten’ en ‘Te verwachten valt dat het evenement doorgaat.’

Klik voor meer voorbeelden met ‘te + infinitief’ op het tabblad ‘Voorbeelden’.

De verwachte groei

In de verwachte groei (‘de groei die verwacht is/wordt’) is verwachte een voltooid deelwoord met een e erachter. Verwachte heeft hier de functie van bijvoeglijk naamwoord, net als lichte in de lichte groei. Vergelijkbaar zijn de gehechte wond en het begrote bedrag.

De analist verwachtte groei

In ‘De analist verwachtte een lichte groei’ is verwachtte een persoonsvorm (in de verleden tijd) met een onderwerp (de analist). Achter de stam verwacht komt nu -te. Vergelijkbaar zijn ‘Ze lichtten het anker en voeren weg’ (licht + -ten) en ‘De dokter hechtte de wond heel handig’ hecht + -te).

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 2 steun je Onze Taal. Bedankt!

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

Meer voorbeelden met de constructie te + heel werkwoord:

 • de te accepteren voorwaarden
 • het te analyseren materiaal
 • de te beantwoorden post
 • het te begroten bedrag
 • het te behalen voordeel
 • het te behandelen oog
 • het te behouden gebied
 • het te beplanten gebied
 • de te bepraten problemen
 • het te berekenen bedrag
 • het te betalen collegegeld
 • het te bereiken niveau
 • het te beschermen gebied
 • de te bespreken onderwerpen
 • het te besteden budget
 • het te bestralen gebied
 • de te betalen rente
 • de te betreden ruimte
 • het te bevestigen plafond
 • het te bezoeken land
 • de te bouwen woningen
 • het te comprimeren bestand
 • de te creëren ruimte
 • de te doorlopen fasen
 • het te downloaden bestand
 • het te evacueren gebied
 • het te exposeren werk
 • het te financieren project
 • het te formeren team
 • de te hanteren situatie
 • het te inspecteren project
 • de te kloppen ploeg
 • de te koelen ruimte
 • de te leveren zorg
 • het te lozen afvalwater
 • de te maken keuzes
 • de te mijden voedingsmiddelen
 • het te nemen besluit
 • de te ontginnen gebieden
 • het te ontharen gebied
 • de te ontmoeten uitdagingen
 • het te ontwikkelen lesmateriaal
 • het te openen document
 • het te pinnen bedrag
 • de te plannen uren
 • het te produceren programma
 • het te publiceren verslag
 • het te raden aantal paaseitjes
 • de te realiseren tijdsbesparing
 • het te realiseren natuurcentrum
 • het te renoveren museum
 • de te rijden afstanden
 • het te saneren gebied
 • het te scannen lichaamsdeel
 • het te slopen bouwwerk
 • het te sluiten convenant
 • de te sluiten overeenkomst
 • de te starten onderneming
 • het te taxeren object
 • het te testen materiaal
 • de te toetsen vaardigheden
 • de te treffen veiligheidsmaatregelen
 • de te trekken conclusies
 • de te veranderen koers
 • de te verbeteren situatie
 • het te verdelen bezit
 • de te verlenen zorg
 • de te vernieuwen gedeelten
 • de te verrichten werkzaamheden
 • het te verschijnen boek
 • de te verstrekken informatie
 • het te verstrekken krediet
 • de te verwarmen ruimte
 • het te verzekeren object
 • het te voeren beleid
 • de te volgen procedure
 • de te volgen route
 • het te volgen traject
 • de te wijzigen tekst
 • de te winnen prijs
 • de te zetten stappen
 • het te zingen nummer
 • het te zuiveren water