Als het antwoord op alle vragen ja is, dan is de kans groot dat de tekst duidelijk en begrijpelijk is voor de beoogde lezers.

1. Doel en lezer

 • Zien de lezers meteen wat het onderwerp en doel van de tekst is?
 • Begrijpen lezers waarom zij deze tekst krijgen?
 • Krijgen de lezers antwoord op hun vraag over dit onderwerp?
 • Begrijpen lezers na het lezen van de tekst wat ze moeten of kunnen doen?

2. Opbouw en samenhang van de tekst

 • Is duidelijk hoe de tekst is opgebouwd?
 • Staat aan het begin van de tekst (in de inleiding) meteen waarover de tekst gaat?
 • Zien de lezers direct wat de kernboodschap van de tekst is?

3. Titels, tussenkopjes en alinea’s

 • Maken titels en tussenkopjes duidelijk waar welke informatie staat?
 • Kan iemand de tekst doorgronden door alleen het begin van elke alinea te lezen?
 • Bevat elke alinea één onderwerp?
 • Staat de kernboodschap steeds aan het begin van de alinea?
 • Staan de alinea’s in een logische volgorde?
 • Is elke alinea nodig om de kernboodschap van de tekst te begrijpen?

4. Zinsbouw en woordkeuze

 • Zijn de zinnen actief en concreet: zonder overbodige woorden en zonder een teveel aan lijdende vormen, naamwoorden en voorzetsels?
 • Is er voldoende variatie in de lengte van de zinnen?
 • Zijn de zinnen helder opgebouwd, zonder lange aanlopen en tangconstructies?
 • Sluiten de zinnen goed op elkaar aan en maken signaalwoorden (want, daarom, zodat, enz.) de samenhang duidelijk?
 • Zijn er gewone, veelvoorkomende en begrijpelijke woorden gebruikt?
 • Staat er uitleg bij moeilijke woorden en afkortingen als die echt nodig zijn?
 • Past de toon van de tekst bij de kernboodschap en bij wat dat betekent voor de lezers?

5. Opmaak en laatste controle van de tekst

 • Zijn de spelling en grammatica van de tekst foutloos?
 • Zijn genoemde namen, data, adressering, mail- en webadressen, telefoonnummers en verwijzingen naar (wet)teksten foutloos?
 • Zijn de letters groot genoeg om de tekst makkelijk te kunnen lezen?
 • Is het contrast tussen de kleur van de letters en de achtergrond duidelijk?
 • Is de tekst meegelezen door iemand van de doelgroep of bijvoorbeeld een leespanel?
 • Is duidelijk waar de lezer eventueel meer informatie kan vinden?

Deze checklist is ook te downloaden als pdf.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!