De spreuk ‘Beidt uw tijd’ staat op de klokkentoren van de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het verouderde werkwoord beiden betekent ‘afwachten’. Er staat dus: ‘wacht uw tijd af’, of anders gezegd: ‘wacht tot het juiste moment is gekomen’, ‘heb geduld’.

In ‘Beidt/beid uw tijd’ is beidt een gebiedende wijs. Al lange tijd wordt de gebiedende wijs zonder t geschreven, ook al is die aan vele personen gericht. Het is bijvoorbeeld ‘Neem uw tijd’ en ‘Gebruik uw tijd goed!’, zonder t. Met ‘Beid uw tijd’ sluit je dus meer aan bij de hedendaagse vorm van de gebiedende wijs.

Je kunt ‘Beidt uw tijd’ echter ook als een citaat opvatten, als een gevleugeld woord, en daarom een t achter beid schrijven. Die t werd in vroeger tijden vaak toegevoegd in een gebiedende wijs die aan meerdere personen gericht was. Hoewel die vorm nu verouderd is, is hij in sommige vaste combinaties of uitdrukkingen blijven bestaan, zoals ‘Gaat heen en vermenigvuldigt u!’ en ‘Bezint eer gij begint.’ Omdat het werkwoord beiden zelf ook verouderd is, is het zeker niet gek om ‘Beidt uw tijd’ ook als een onveranderlijke, oude uitdrukking te beschouwen. Het woordenboek van Van Dale doet dat ook, maar het woordenboek van Prisma kiest voor ‘Beid uw tijd.’

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Dichtregel van Albert Verwey

“Beidt uw tijd” staat zoals gezegd op de klokkentoren van de Beurs van Berlage. Aan de andere kant staat “Duur uw uur”. Dat betekent: ‘blijf zo lang als nodig is’, ‘hou vol’. De regels zijn afkomstig van de dichter Albert Verwey (1865-1937). Enigszins opmerkelijk is dat Verwey de ene gebiedende wijs mét een t schreef en de andere zónder.