Wat is de juiste schrijfwijze van de combinatie van zo en even?

In de betekenis 'zonet, zojuist' wordt zo-even met een koppelteken geschreven.

Zo-even is in deze betekenis één woord; het is een veelvoorkomende vaste combinatie, net als zojuist, zonet, zopas en zostraks. Het aaneenschrijven van zo en even zou leiden tot de schrijfwijze zoeven, maar dat is een ander woord, met een oe-klank. Daarom moeten de o en de e van elkaar gescheiden worden. 

De vraag is dan: moet je de o en de e uit elkaar houden met een streepje (een koppelteken) of met een trema? Het moet dat eerste zijn. Omdat zo en even allebei als zelfstandige woorden bestaan, is zo-even een samenstelling. Klinkerbotsing in een samenstelling wordt opgelost met een koppelteken; dat gebeurt ook in bijvoorbeeld zee-egel, toe-eigenen, homo-erotisch en placebo-effect.

Een trema is gereserveerd voor niet-samengestelde ('ongelede') woorden, zoals poëzie en ruïne, en voor afleidingen: woorden met een voor- of achtervoegsel, oftewel een woorddeel dat niet als zelfstandig woord voorkomt. Voorbeelden zijn beïnvloeden en judoën (het voorvoegsel be- en de werkwoordsuitgang -en zijn geen zelfstandige woorden). Tot 1996 werd het trema soms ook in samenstellingen gebruikt - bijvoorbeeld in zoëven, meeëten en toeëigenen - maar sindsdien is dat niet meer juist.

Er zijn wel zinnen denkbaar waarin zo en even twee losse woorden zijn, zoals in 'Ik bel je zo even' (= ik bel je dadelijk even).