Sommige recente woordenboeken en spellinggidsen, waaronder het Groene Boekje, de Spellingwijzer Onze Taal en Prisma Nederlands (2018) vermelden bij een heleboel zelfstandige naamwoorden alleen maar het lidwoord de, en geen woordgeslacht. Is het woord dan mannelijk of vrouwelijk?
 

Als in deze naslagwerken alleen het lidwoord de wordt vermeld, is het woord zowel mannelijk als vrouwelijk. Achter woorden die alleen mannelijk zijn, staat “(m.)”, bijvoorbeeld “stam, de (m.)”. Voor vrouwelijke woorden wordt de afkorting “(v.)” gebruikt, zoals bij “kwaadheid, de (v.)”.

De bank en zijn/haar medewerkers

Het woord bank (“bank, de”) is een van de woorden die zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, net als bloem, kin en stad. Deze woorden zijn veelal van oorsprong vrouwelijk, maar werden in de loop der tijd steeds meer als mannelijk ervaren. In het Groene Boekje van 1954 werd bij deze woorden nog “v.(m.)” vermeld. In Vlaanderen worden deze woorden meestal nog als vrouwelijk aangevoeld en bestaat er dus een voorkeur voor vrouwelijke verwijswoorden: ‘De bank informeerde haar medewerkers’ en ‘De bloem knakte toen ze op de grond viel.’ In Nederland wordt meestal voor een mannelijke verwijzing gekozen: ‘De bank informeerde zijn medewerkers’; ‘De bloem knakte toen hij op de grond viel.’ Het is allebei correct.

Personen en dieren

De Spellingwijzer Onze Taal (2015) vermeldt bij personen en dieren in principe nooit m. of v. Het biologische geslacht gaat voor de meeste taalgebruikers bij deze woorden namelijk toch boven het woordgeslacht. Zo staat er in de Spellingwijzer Onze Taal alleen de, en geen (m), bij woorden als bakker, gans, generaal, minister en terriër. In het Groene Boekje staat hier wél “de (m)”, maar die m heeft eigenlijk geen functie. Immers: als het over een vrouwelijke minister gaat, dan is het toch ‘De minister werkt samen met haar staatssecretaris aan het beleid en ze overlegt met haar ambtenaren’ (vrouwelijke verwijzingen). Als het over een mannelijke minister (of een niet nader aangeduide minister) gaat, dan is het ‘De minister werkt samen met zijn staatssecretaris aan het beleid’ (mannelijke verwijzing).