Hoe schrijf je de naam van een wet?

De naam van een wet begint met een hoofdletter (vaak de w van wet): Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet openbaarheid van bestuur, Wet werk en bijstand, Algemene nabestaandenwet, Gemeentewet, Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, Crisis- en herstelwet, enz.

Oude(re) wetsnamen

Vroeger kregen alle kernwoorden een hoofdletter. Aan de namen van oude(re) wetten is dat goed te zien: Algemene Ouderdomswet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Wet Infrastructuurfonds, Wet op de Walvisvangst 1960, enz. In de jaren negentig is besloten voortaan alleen het eerste woord van de wetnaam met een hoofdletter te schrijven. (Daarnaast krijgen natuurlijk alle woorden die ook in gewone teksten een hoofdletter hebben, in namen van wetten een hoofdletter, zoals in Wet op de Europese ondernemingsraden.)

Juiste naam

Bij twijfel over de juiste naam van een wet is het handig om de wettekst zelf erop na te slaan, bijvoorbeeld via overheid.nl. In het laatste artikel van de wet wordt namelijk de citeertitel gegeven, dus de manier waarop de wet in andere publicaties genoemd moet worden.

Afkortingen

Er zijn twee opties voor het schrijven van de afkortingen van wetsnamen:

  1. De afkortingen in principe helemaal in hoofdletters schrijven: WMO, WOB, AWBZWMWWB, AOW, enz. Langere afkortingen krijgen alleen een beginhoofdletter: Wajong, Wet Pemba, Walvis.
  2. Bij alle afkortingen alleen een beginhoofdletter schrijven: WmoWobWro, Wm, enz. Deze optie voorkomt een overdaad aan hoofdletters. Dit gebruik is gangbaar bij ambtenaren, juristen en anderen die veel over wetten schrijven, en lijkt steeds algemener te worden. (Oudere wetten krijgen soms nog wel uitsluitend hoofdletters, zoals de AOW en AWBZ.)  

De leidraad van het Groene Boekje noemt indirect ook beide opties: “De afgekorte namen van wetten, besluiten of overheidsplannen schrijven we met hoofdletters, ook als de uitgeschreven vorm geen hoofdletters bevat. (...) Als een andere schrijfwijze ingeburgerd is, bijvoorbeeld onder ambtenaren, dan geldt het donorprincipe.” Dat laatste wil zeggen dat de schrijfwijze die bijvoorbeeld ambtenaren toepassen – optie 2 dus – ook in andere teksten kan worden overgenomen.

Samenstellingen

Samenstellingen die beginnen met de afkorting van een wetnaam, krijgen een streepje: WW-uitkering, AOW-leeftijd, WOB-verzoek/Wob-verzoek, WMO-raad/Wmo-raad, WOZ-waarde/Woz-waarde, enz.