Wat is beter: 'de woonkamer, welke voorzien is van een laminaatvloer' of 'de woonkamer, die voorzien is van een laminaatvloer'?

Die is beter. Welke aan het begin van een bijvoeglijke bijzin is als het naar een de-woord (enkelvoud of meervoud) verwijst grammaticaal juist, maar maakt een stijve en stroeve indruk. Gebruik daarom bij voorkeur het betrekkelijk voornaamwoord die.

Welke kan níét verwijzen naar een enkelvoudig het-woord. 'Het terras, welke op het zuiden ligt' is dus hoe dan ook fout; hier moet het betrekkelijk voornaamwoord dat gebruikt worden.

Als het betrekkelijk voornaamwoord die direct voorafgegaan wordt door een voorzetsel, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Bij verwijzing naar een persoon verandert voorzetsel + die in voorzetsel + wie: 'Dat is de man met wie ik in Zuid-Amerika was.'
  2. Bij verwijzing naar een zaak verandert voorzetsel + die in waar + voorzetsel (aaneen): 'Dit is de auto waarmee wij door Zuid-Amerika zijn gereden.'

Regel 2 gaat niet bij alle voorzetsels op. Het voorzetsel zonder leidt tot de vorm waarzonder, die in Vlaanderen wel, maar in Nederland niet gewoon is:

  • We zoeken de toegangskaarten, waarzonder we nooit binnenkomen.

Veel taalgebruikers geven hier de voorkeur aan zonder welke. Er zijn nog enkele minder gebruikelijke voorzetsels waarbij welke ook beter is, zoals krachtens en ondanks.

Als het woord waarnaar wordt verwezen in dezelfde of in andere bewoordingen wordt herhaald in de bijzin, móét overigens welke gebruikt worden. Het is dan een bijvoeglijk gebruikt betrekkelijk voornaamwoord:

  • Vooral zijn neiging tot dikdoenerij, welke eigenschap zich het duidelijkst manifesteert in zijn schrijfstijl, leidt vaak tot onleesbare rapporten.