Wat is juist: voorrijkosten of voorrijdkosten?

Voorrijkosten (zonder d) is juist.

De d uit werkwoorden als glijden, rijden, snijden, leiden, scheiden en houden valt doorgaans weg in samenstellingen waar de stam van deze werkwoorden in zit. Zo kennen we ook:

 • glijden: glijbaan, glijmiddel, glijvlucht
 • rijden: rijbewijs, rijpaard, rijstrook
 • snijden: snijklaar, snijplank (maar wel: snijdbaar)
 • leiden: leiband, leidraad (maar wel: leidsvrouw)
 • scheiden: scheikunde, scheiboter (maar wel: scheidpaal, scheidslijn)
 • houden: houvast (maar wel: houdbaar, houdgreep)

Dit geldt ook als er aan die werkwoorden nog een ander woorddeel voorafgaat, zoals bij:

 • aanrijden: aanrijroute, aanrijtijd
 • achteruitrijdenachteruitrijcamera
 • beeldsnijdenbeeldsnijkunst
 • doorrijden: doorrijhoogte
 • glassnijdenglassnijmachine
 • houtsnijdenhoutsnijwerk
 • inrijden: inrijbaan, inrijperiode, inrijverbod
 • omrijden: omrijspoor
 • oprijden: oprijlaan
 • paardrijden: paardrijbroek, paardrijles
 • uitrijden: uitrijkaart, uitrijmunt, uitrijverbod
 • uitsnijdenuitsnijtafel
 • voorrijden: voorrijkosten, voorrijtarief
 • voorsnijdenvoorsnijmes