Wat is juist: 'de dagen voorafgaand aan de ramp' of 'de dagen voorafgaande aan de ramp'?

Zowel voorafgaand als voorafgaande is goed; de vorm zonder e lijkt wat meer voor te komen.

Voorafgaand(e) is een tegenwoordig deelwoord; meestal vormen we dat door een d achter het hele werkwoord te zetten, maar we kunnen ook -de toevoegen: lopend(e), fietsend(e), zijnd(e), etc. De uitgang -de komt volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) voornamelijk voor in vaste uitdrukkingen als 'al doende leert men' en 'ziende blind zijn', maar hij kan ook in andere gevallen voorkomen. 'De dagen voorafgaande aan de ramp' is dus zeker niet fout.