Wat is juist: veelgestelde vragen of veel gestelde vragen?

Veelgestelde vragen is juist.

In de betekenis ‘vaak gesteld’ wordt veelgesteld als één woord geschreven. Veel en gesteld zijn in deze betekenis een vaste combinatie; ze zijn aan elkaar gegroeid tot een bijvoeglijk naamwoord. Dat is officieel in 2015 in het Groene Boekje vastgelegd, maar het was al langer de praktijk om dit woord als één geheel te beschouwen.

Er zijn verschillende redenen om veelgesteld zo te schrijven:

  • Vaste combinaties vormen vaak een samenstelling. Andere voorbeelden met veel zijn veelgebruikt, veelbesproken, veelgevraagd, veelvoorkomend, veelbelovend, veelzeggend en veeleisend.
  • In veelgestelde vragen klinkt veelgestelde als één woord, met de hoofdklemtoon op veel.
  • De schrijfwijze veel gestelde vragen is dubbelzinnig: dit kan ook ‘veel vragen die gesteld worden/zijn’ betekenen.

Ook de overtreffende trap is één woord: meestgesteld (= ‘het vaakst/meest gesteld’). Het is dus ook bijvoorbeeld de meestgestelde vragen. De vergrotende trap meergesteld(e) komt in de praktijk nauwelijks voor; vaker gestelde vragen is veel gewoner.

Er zijn overigens geen vaste regels voor het aaneenschrijven van zulke vaste combinaties. Het Groene Boekje, Van Dale en de Spellingwijzer Onze Taal geven tal van combinaties waarbij aaneenschrijven gebruikelijk of goed verdedigbaar is; in andere gevallen ligt los schrijven meer voor de hand.


Deze kwestie komt in uitgebreidere vorm ook aan de orde in ons boek Taal-top-100, dat – heel toepasselijk – als ondertitel heeft: de meestgestelde vragen over het Nederlands.