Wat is juist: van tevoren, vantevoren of van te voren?

Van tevoren (‘voor die tijd’, ‘vooraf’) is juist. Deze vaste combinatie wordt als twee woorden geschreven. Enkele voorbeelden:

  • Van tevoren ziet hij erg op tegen teamdagen, maar het valt achteraf meestal mee.
  • De rechten en plichten moeten van tevoren worden vastgelegd.
  • Hoelang het duurt, is van tevoren nauwelijks te voorspellen.
  • Veel reizen worden al maanden van tevoren geboekt.

Voor het aaneenschrijven van veelvoorkomende woordcombinaties met van bestaat geen regel. Soms groeit zo’n combinatie in de loop van de jaren aaneen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij vanwege, vandaarvanmorgen, vanavond, vanhier en vanouds. Volgens de officiële spelling is vantevoren echter nog steeds een fout(je). Deze spelling komt echter vaak voor; er zou wat ons betreft geen bezwaar tegen gemaakt hoeven te worden.