Is Twitter altijd met een hoofdletter of kan het ook twitter zijn? En hoe schrijf je een samenstelling ermee, zoals twitter(-)account / Twitter(-)account?

In de meeste gevallen is Twitter een eigennaam en krijgt het om die reden een hoofdletter. Dat geldt voor het bedrijf, voor de website en voor Twitter als medium of als fenomeen:

 • Het Amerikaanse bedrijf Twitter heeft nog geen duizend medewerkers.
 • Als hij 's morgens wakker wordt, is het eerste wat hij doet op Twitter kijken.
 • Je krijgt het nieuws tegenwoordig sneller mee via Twitter dan via radio of tv.
 • Ze heeft een heel mooie opdracht binnengehaald dankzij Twitter.

Twitter is, anders dan met bijvoorbeeld internet gebeurd is, nog niet 'veralgemeniseerd' tot een gewoon woord; er is nog altijd een verband met die ene website (en dat ene bedrijf), en er bestaan nog geen andere 'microblogdiensten' waar mensen ook Twitter tegen zeggen.

In twee gevallen is twitter met een kleine letter:

 • Als werkwoordsvorm: 'Ik twitter vaker via de computer dan met mijn telefoon.' Het werkwoord twitteren en alle vervoegingen daarvan krijgen namelijk altijd een kleine letter: 'Obama twittert', 'Heb je er al over getwitterd?', 'Al twitterend kwamen ze op een idee voor een nieuw boek.' Ook de afleiding twitteraar is met een kleine letter.
 • In de betekenis 'tweet', oftewel 'bericht op Twitter': 'Die rare twitter heb ik snel verwijderd.' (Overigens is tweet in deze betekenis veel gewoner.)

Samenstellingen

Samenstellingen met t/Twitter kunnen op twee manieren gevormd zijn: met de naam Twitter, of met de stam van het werkwoord twitteren. In het eerste geval krijgen ze een hoofdletter, in het tweede geval een kleine letter. Alleen is niet altijd precies duidelijk of het een of het ander het geval is.

Wij raden aan samenstellingen met Twitter in principe met een hoofdletter te schrijven, en alleen een kleine letter te gebruiken als het eerste deel duidelijk van het werkwoord twitteren komt. In veel gevallen is de kleine letter op zich niet fout, maar ligt het toch meer voor de hand om het eerste deel op te vatten als de eigennaam Twitter dan als de stam van twitteren. Dat Van Dale in zijn onlinewoordenboeken vooralsnog wel steeds dat laatste doet, vinden wij niet zo'n logische keuze.

In een samenstelling met Twitter hoort geen spatie te staan; het is in zijn geheel immers één woord. Een koppelteken is wel toegestaan (zie ook het advies over Rabobank(-)rekening), maar nodig is het zeker niet; in gangbare samenstellingen is helemaal aaneenschrijven het best. Voorbeelden:

 • Twitteraccount (of Twitter-account)
 • Twitterban (of Twitter-ban)
 • Twitterbericht (of Twitter-bericht)
 • Twitterclient (of Twitter-client)
 • Twitterkampioen (of Twitter-kampioen)
 • Twittermoe (of Twitter-moe)
 • Twitterpost (of Twitter-post)
 • Twitterprogramma (of Twitter-programma)
 • Twitterrevolutie (of Twitter-revolutie)
 • Twitterruzie (of Twitter-ruzie)
 • Twittersabbatical (of Twitter-sabbatical)
 • Twitterstilte (of Twitter-stilte)
 • Twitterterreur (of Twitter-terreur)
 • Twitterupdate (of Twitter-update)
 • Twitterverkeer (of Twitter-verkeer)
 • Twitterverslaggeving (of Twitter-verslaggeving)
 • Twitterverslaving (of Twitter-verslaving)
 • Twittervolger (of Twitter-volger)

Gevallen waarin een kleine letter het best is of op zijn minst ook heel goed mogelijk is, omdat het logischerwijs om een samenstelling met twitteren gaat, zijn:

 • twitterduim (zere duim van het twitteren)
 • twitterkampioen (kampioen in twitteren)
 • twitterstilte (periode waarin iemand niet twittert)