Wat is juist: ‘Twintig stuks vee kwam/kwamen om.’

Het meervoud is hier juist: ‘Twintig stuks vee kwamen om.’ Dat komt door het meervoud ‘twintig stuks’. Stuks betent hier ‘exemplaren’. Het is een (afwijkende) meervoudsvorm van stuk. De zin zou herschreven kunnen worden tot ‘Twintig exemplaren (van het vee) kwamen om.’

Omdat vee alleen in het enkelvoud kan voorkomen, terwijl het wél naar meer dieren verwijst, zijn sommigen geneigd om het enkelvoud te gebruiken. In een zin als ‘Al het vee kwam om’ is dat ook correct. Maar in ‘Twintig stuks vee kwamen om’ wordt het getal van de persoonsvorm bepaald door twintig stuks, en dat vraagt om een meervoud.