Mogen titels als MA en MSc gecombineerd worden met de oude titels drs. en ir.?

Nee, Nederlandse titels als drs. en ir. mogen niet gecombineerd worden met hun internationale tegenhangers als MA en MSc. Combinaties met titels van zogeheten postinitiële opleidingen – zoals MBA en RA – zijn wel toegestaan.

Wie een hbo- of universitaire studie afrondt, kan meestal kiezen tussen de 'oude' Nederlandse titel en de 'nieuwe' internationale titel. Een overzicht van titels vindt u hier. Het is niet toegestaan om die met elkaar te combineren als er meerdere opleidingen zijn gevolgd.

Nederlandse titels
De Nederlandse titels worden altijd met een kleine letter en een punt geschreven (drs., mr.); deze titels staan vóór de naam: mr. A. Jelgersma, ing. F. de Vries.

Wie meerdere, verschillende titels behaalt, mag die titels allemaal voeren: mr. drs. A. Jelgersma, mr. ir. drs. F. de Vries. Bij het behalen van de titel dr. vervalt een eventuele drs.; dr. kan wél gecombineerd worden met mr. Als verschillende diploma's recht geven op dezelfde titel, wordt die titel toch slechts één keer gevoerd. Dus wie bijvoorbeeld zowel Nederlands als Engels heeft gestudeerd is niet drs. drs. A. Jansen maar drs. A. Jansen.

Als voor de naam meerdere titels staan, worden die gescheiden door een spatie; het zijn namelijk afkortingen van aparte woorden. Voor de volgorde van de titels gelden de volgende regels:

  • mr. of dr. staat voor ir.;
  • mr. staat voor dr., behalve bij een meester in de rechten die gepromoveerd is in een ander vakgebied dan het recht: dan is de volgorde dr. mr.;
  • ir. komt na mr. en/of dr., en voor drs.;
  • drs. en ing. komen altijd als laatste;
  • als iemand de titel prof. heeft, komt die altijd vooraan.

Internationale titels
De internationale titels worden in hoofdletters geschreven, en staan achter de naam, bij voorkeur met een komma: A. Jelgersma, LLM, F. de Vries BEng.

Ook bij de internationale titels geldt dat dezelfde titel niet meer dan eens gevoerd mag worden, en dat de bachelortitel vervalt als de bijbehorende masteropleiding is voltooid. A. Jelgersma, MA MA en F. de Vries, LLB LLM zijn dus niet juist; dat moet zijn A. Jelgersma, MA en F. de Vries, LLM. Wel toegestaan zijn bijvoorbeeld A. Jansen, MA, MSc of A. Jansen MA, BEng. Tussen de verschillende titels kan eventueel een komma geplaatst worden, maar dat is niet noodzakelijk. Over de volgorde van de verschillende titels ligt nog niet veel vast. Het lijkt voor de hand liggend om de hoogste titel het eerst te vermelden. Bij gelijk niveau van de titels is de volgorde vrij.

Postinitiële opleidingen
Naast de reguliere hbo- en universitaire opleidingen zijn er ook nog vele postinitiële (of postdoctorale) opleidingen, die leiden tot titels als MBA ('master of business administration'), RA ('registeraccountant') en MHA ('master of health administration'). Deze titulatuur is niet wettelijk vastgelegd, en er zijn dan ook weinig voorschriften voor het voeren van dergelijke titels. Ze mogen gecombineerd worden met zowel de Nederlandse als de internationale titels: ir. A. Jansen, MBA, A. Jansen, MA RA.