Ik wil een brief schrijven aan onze notaris (de heer P. Voorman). Hoe moet ik die brief adresseren en wat is de juiste aanhef voor een notaris?

Als u de formele titulatuur wilt gebruiken, zou in de adressering moeten staan: 'De weledelgestrenge heer P. Voorman'. De aanhef van de brief zou dan luiden: 'Weledelgestrenge heer Voorman,' of 'Hooggeachte heer Voorman,'.

In de praktijk wordt de formele titulatuur weinig meer gebruikt; doorgaans is de aanhef 'Geachte heer Voorman' voldoende. Als u weet of vermoedt dat de aangeschrevene prijs stelt op formele titulatuur, kunt u die beter wel gebruiken. In zulke gevallen kan het onderstaande rijtje uitkomst bieden, waarin enkele veelgebruikte ambtelijke functienamen met bijbehorende adressering en aanhef zijn opgenomen. Deze richtlijnen gelden voor gebruik in Nederland. (Opmerking: waar in de adressering mevrouw staat, mag ook vrouwe worden gebruikt, maar dat wordt gezien als een verouderde vorm.)

functienaam adressering aanhef
advocaat (mr.) De weledelgestrenge heer/mevrouw [voorletters achternaam] Weledelgestrenge / Hooggeachte / Zeer geachte heer/mevrouw [achternaam],
ambtenaar (schaal 10 t/m 13) De weledelgestrenge heer/mevrouw [voorletters achternaam] Weledelgestrenge / Hooggeachte / Zeer geachte heer/mevrouw [achternaam],
ambtenaar (vanaf schaal 14) De hoogedelgestrenge heer/mevrouw [voorletters achternaam] Hoogedelgestrenge / Hooggeachte / Zeer geachte heer/mevrouw [achternaam],
arts (met doctorandustitel) De weledelgeleerde heer/mevrouw [voorletters achternaam], arts Weledelgeleerde / Hooggeachte / Zeer geachte heer/mevrouw [achternaam],
arts (met doctorstitel) De weledelzeergeleerde heer/mevrouw [voorletters achternaam], arts Weledelzeergeleerde / Hooggeachte / Zeer geachte heer/mevrouw [achternaam],
burgemeester van Amsterdam, Rotterdam of provinciehoofdstad De hoogedelachtbare heer/mevrouw [voorletters achternaam] Hoogedelachtbare heer/mevrouw,
burgemeester van andere gemeente De edelachtbare heer/mevrouw [voorletters achternaam] Edelachtbare heer/mevrouw,
commissaris van de koning De hoogedelgestrenge heer/mevrouw [voorletters achternaam] Hoogedelgestrenge / Hooggeachte / Zeer geachte heer/mevrouw [achternaam],
koning/koningin Zijne/Hare Majesteit Majesteit,
minister, staatssecretaris (man) Zijne Excellentie de heer [voorletters achternaam] Hooggeachte heer [achternaam],
minister, staatssecretaris (vrouw) Hare Excellentie mevrouw [voorletters achternaam] Hooggeachte mevrouw [achternaam],
notaris (mr.) De weledelgestrenge heer/mevrouw [voorletters achternaam] Weledelgestrenge heer / Zeer geachte heer [achternaam] / Geachte heer [achternaam],
wethouder, lid gemeenteraad De edelachtbare heer/mevrouw [voorletters achternaam] Edelachtbare / Weledelgestrenge / Hooggeachte / Zeer geachte heer / mevrouw [achternaam],

Deze lijst is gebaseerd op Nederlandse titulatuur (Leiden Publications, 2011) van Gilbert Monod de Froideville en Sophie den Beer Poortugael en op de grote Van Dale (2005).