Is scene nu met of zonder accent grave?

Scène en scene bestaan allebei; het zijn verschillende woorden.

Het Franse leenwoord scène, met een accent grave, klinkt als [sèè-nuh]. Het betekent volgens het Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009):

  • elk van de afdelingen van een bedrijf van een toneelstuk
  • deel van een film waarin zich een bepaalde gebeurtenis afspeelt
  • voorval zoals gezien door een toeschouwer, tafereel
  • (schijn)vertoning in figuurlijke betekenis: een scène maken, in scène zetten

Het woord scene komt uit het Engels. Het wordt uitgesproken als [sien], meestal met een lange [ie]. Het betekent: 'groepering die zich kenmerkt door geheel eigen gedrags- en omgangsvormen en waarin een bepaald cultuurverschijnsel centraal staat'. Het komt vaak voor in samenstellingen, zoals drugsscene, homoscene en muziekscene.

Let vooral op bij filmscene/filmscène. Zonder accent gaat het om de filmwereld, met accent gaat het om een passage uit een film.