Is het een scala aan mogelijkheden of een scala van mogelijkheden?

Het is allebei mogelijk. Veel woorden die een grote hoeveelheid uitdrukken, kunnen met aan en met van worden gecombineerd. Vaak is een van de twee mogelijkheden wel (iets) gebruikelijker; in het overzicht hieronder is die variant vet gemarkeerd. Varianten tussen haakjes zijn erg ongebruikelijk en kunnen beter vermeden worden. (Bij gamma en stortvloed is er geen duidelijke voorkeur.)

aan van
een groot / ruim aanbod aan een groot / ruim aanbod van
een arsenaal aan een arsenaal van
een breed/groot/ruim assortiment aan een groot/ruim assortiment van
een gamma aan een gamma van
een keur aan een keur van
een lawine aan een lawine van
(een hoge mate aan) een hoge mate van
een overdaad aan een overdaad van
een overvloed aan een overvloed van
een reeks aan een reeks van
een scala aan een scala van
een bonte schakering aan een bonte schakering van
een breed spectrum aan een breed spectrum van
een bonte stoet aan een bonte stoet van
een storm aan een storm van
een stortvloed aan een stortvloed van
een stroom aan een stroom van
een grote toevloed aan een grote toevloed van
een grote variëteit aan een grote variëteit van
een wirwar aan een wirwar van
een zee aan een zee van

Over het algemeen legt aan wat meer de nadruk op de grote hoeveelheid, en minder op de letterlijke betekenis van het zelfstandig naamwoord; bij van is het eerder andersom. Zo is een wirwar van regelingen gewoner dan een wirwar aan regelingen, omdat de betekenis 'verward geheel' van wirwar zich nog vrij sterk opdringt.

Ook bij storm is van gewoner: een storm van kritiek. Er is weliswaar geen sprake van een letterlijke storm, maar er wordt wel iets bedoeld als 'een storm die uit kritiek bestaat'; waarschijnlijk klinkt daarom een storm van voor de meeste mensen het best.

Een geval waarbij beide voorzetsels mogelijk zijn en het verschil in gebruik duidelijk blijkt, is zee: een zee van is concreter en daarom is het een zee van mensen en een zee van bloemen, terwijl een zee aan bij abstractere begrippen past: een zee aan mogelijkheden, een zee aan wensen.