Wat is juist: een relaxed dagje of een relaxt dagje?

Een relaxed dagje is juist.

In relaxed wordt de Engelse schrijfwijze op -ed bewaard als het woord als onverbogen bijvoeglijk naamwoord of als bijwoord wordt gebruikt:

 • Dit is een relaxed café. (relaxed is een onverbogen bijvoeglijk naamwoord)
 • Die mensen zijn pas echt relaxed. (relaxed is een onverbogen bijvoeglijk naamwoord)
 • Wij hebben de middag relaxed doorgebracht bij het zwembad. (relaxed is een bijwoord)
 • Zij slenterde relaxed naar het spreekgestoelte. (relaxed is een bijwoord)

De verbogen vorm van relaxed is relaxte. Het zomaar toevoegen van een e zou tot de vreemd uitziende (en lastig uitspreekbare) vorm relaxede leiden. Ook in de vergrotende trap verschijnt een t; de overtreffende trap (relaxtste) wordt meestal omschreven met meest:

 • Guus is een relaxte vogel, maar Jolien is nog relaxter.
 • Dit was de relaxtste (of: meest relaxte) vakantie die ik ooit heb meegemaakt.
 • Deze vakantie was relaxed, maar de vorige was het relaxtst (of: meest relaxed).

Relaxt

De vorm relaxt bestaat wel, maar kan alleen gebruikt worden als een persoonsvorm: de tweede en derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van het werkwoord relaxen:

 • Milou relaxt door lange wandelingen te maken.
 • Mijn moeder relaxt als ze haar bloembakken verzorgt.

De verleden tijd van relaxen is relaxte(n); het voltooid deelwoord is gerelaxt:

 • Na de tocht relaxten we op onze hotelkamers.
 • We hebben de hele vakantie eigenlijk alleen maar gerelaxt.

Andere woorden op -ed

Wat voor relaxed geldt, geldt niet automatisch voor vergelijkbare woorden. Er zijn vrij veel Engelse bijvoeglijke naamwoorden met -ed aan het eind die onveranderd uit het Engels overgenomen worden en geen buigings-e krijgen:

 • de embedded journalist
 • de flabbergasted toeschouwers
 • een airconditioned ruimte
 • een webbased applicatie
 • de unplugged gitaar

Van overdressed en underdressed bestaat wel een verbogen vorm:

 • de overdresste presentator
 • de meest underdresste gast op de bruiloft.