Wat is juist: een relaxed dagje of een relaxt dagje?

Een relaxed dagje is juist. De Engelse schrijfwijze op -ed wordt bewaard als relaxed als onverbogen bijvoeglijk naamwoord of als bijwoord wordt gebruikt:

 • Dit is een relaxed café. (relaxed is een onverbogen bijvoeglijk naamwoord)
 • Die mensen zijn pas echt relaxed. (relaxed is een onverbogen bijvoeglijk naamwoord)
 • Wij hebben de middag relaxed doorgebracht bij het zwembad. (relaxed is een bijwoord)
 • Zij slenterde relaxed naar het spreekgestoelte. (relaxed is een bijwoord)

De verbogen vorm van relaxed is relaxte. Het zomaar toevoegen van een e zou tot de vreemd uitziende (en lastig uitspreekbare) vorm relaxede leiden. Ook in de vergrotende trap verschijnt een t; de overtreffende trap (relaxtste) wordt meestal omschreven met meest:

 • Guus is een relaxte vogel, maar Jolien is nog relaxter.
 • Dit was de relaxtste (of: meest relaxte) vakantie die ik ooit heb meegemaakt.
 • Deze vakantie was relaxed, maar de vorige was het relaxtst (of: meest relaxed).

Relaxt

De vorm relaxt bestaat wel, maar kan alleen gebruikt worden als een persoonsvorm: de tweede en derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van het werkwoord relaxen:

 • Milou relaxt door lange wandelingen te maken.
 • Mijn moeder relaxt als ze haar bloembakken verzorgt.

De verleden tijd van relaxen is relaxte(n); het voltooid deelwoord is gerelaxt:

 • Na de tocht relaxten we op onze hotelkamers.
 • We hebben de hele vakantie eigenlijk alleen maar gerelaxt.

Andere woorden op -ed

De spelling van andere uit het Engels geleende bijvoeglijke naamwoorden op -ed wordt overigens niet vernederlandst: airconditioned, embedded, flabbergasted, evidencebased, hard-boiled, hooked, involved, (knetter)stoned, kunstminded, not amused, overdressed, oversized, pissed, sophisticated, sportminded, stonewashed, televisieminded, webbased en unplugged. Deze woorden blijven meestal eveneens onveranderd als ze voor een zelfstandig naamwoord staan: de sportminded Amerikanen, de embedded journalist, de flabbergasted toeschouwers, de unplugged gitaar. Andere bijvoeglijke naamwoorden zouden hier wel een buigings-e krijgen: de sportgekke Amerikanen, de moedige journalist, de verbaasde toeschouwers, de akoestische gitaar.

Van overdressed komt overigens ook weleens een verbogen vorm met een t voor: de overdresste presentator. In 'Ik was de meest underdresste genodigde op de bruiloft' ligt underdresste (verbogen vorm van underdressed) het meest voor de hand.