Is het 'Ik sla rechts af' of 'Ik sla rechtsaf'?
 

Het is allebei te verdedigen. 'Ik sla rechtsaf' is tegenwoordig het gewoonst.

Lange tijd is geadviseerd om rechts en links gescheiden te houden van afslaan, ook in vervoegde vormen: 'Ik ben rechts afgeslagen', 'Ik sla links af.' Dat rechts of links is namelijk verkort uit naar rechts of naar links, en afslaan betekent hier 'een weg verlaten'; denk aan 'Je moet hier afslaan.'

Toch valt hier wat op aan te merken. In de meeste gevallen worden rechtsaf en linksaf als één woord behandeld: 'U wilt hier rechtsaf', 'Zal ik linksaf gaan?' Dat zou leiden tot een – op het oog – onlogisch spellingverschil tussen 'Ik ga rechtsaf' en 'Ik sla rechts af', terwijl die zinnen vrijwel hetzelfde betekenen. Bovendien wordt dit onderscheid in de praktijk nauwelijks toegepast.

Het is duidelijker om combinaties met rechts + af of met links + af zo veel mogelijk op dezelfde manier te behandelen, dus rechtsaf gaan, rechtsaf slaan, linksaf gaan en linksaf slaan (al zijn rechts afslaan en links afslaan niet fout). Dat is overigens ook op betekenisniveau te verdedigen; slaan kan namelijk ook een beweging uitdrukken, zoals in op de vlucht slaan en op hol slaan.