Wat is juist: per se of persé?

Volgens de officiële spelling is alleen per se juist: in twee woorden en zonder accent aigu. In onze Spellingwijzer Onze Taal is ook de spelling persé als alternatief opgenomen. 

Per se

Per se is de spelling die bij de taal van oorsprong aansluit (het Latijn). Het betekent letterlijk 'op zichzelf'. Enkele voorbeeldzinnen:

  • Sandra wilde per se om zes uur vertrekken. (per se = 'beslist')
  • Van mij hoefde dat niet per se. (per se = 'noodzakelijkerwijs')
  • Eén glaasje wijn per dag is per se niet slecht voor de gezondheid. (per se = 'op zichzelf beschouwd'; in deze betekenis komt per se niet zo vaak meer voor)

Persé

Persé is de vernederlandste vorm van per se. Deze spelling is sterk ingeburgerd. De officiële spelling keurt weliswaar alleen per se goed, maar in de Technische Handleiding, waarin de officiële regels het uitgebreidst staan beschreven, staat wel: "Het aan het Latijn ontleende per se wordt vaak gespeld als persé, wat illustreert dat het in die vorm door een groot deel van de taalgemeenschap als een aanvaardbare of zelfs gewenste aanpassing wordt ervaren. Het is denkbaar dat deze spelwijze op termijn als nevenvorm de status van officiële spelling verwerft, of zelfs de oorspronkelijke vorm vervangt." De officiële spelling zet de deur dus op een kier voor persé.

Ook in acné (eigenlijk acne), avé (eigenlijk ave), facsimilé (eigenlijk facsimile), een pré (eigenlijk een pre) en in spé (eigenlijk in spe) kan het accent aigu de uitspraak verduidelijken, en kan het volgens de Spellingwijzer Onze Taal gerust gebruikt worden. In het officiële Groene Boekje krijgen deze woorden (vooralsnog) geen accent.