Wat is het meervoud van orgie: orgieën of orgiën?

Beide vormen zijn juist, afhankelijk van de klemtoon. In orgieën ligt de klemtoon op -gie, in orgiën ligt hij op or-. Dit geldt zowel in de officiële spelling (zie bijvoorbeeld het Groene Boekje) als in de witte spelling. Ook het meervoud orgies bestaat overigens.

De regel voor het meervoud van woorden die op -ie eindigen, luidt: als de klemtoon op de laatste lettergreep (dus die met -ie) valt, is de uitgang -en (bijvoorbeeld: melodíéën); als de klemtoon op een andere lettergreep valt, komt er in het meervoud alleen maar een n achter en krijgt de e een trema (bijvoorbeeld: kolóniën). Alle hedendaagse woordenboeken vermelden bij orgie twee uitspraakvarianten: [órgie] en [orgíé]; de naslagwerken geven daarom allemaal twee meervoudsvormen: orgiën en orgieën (en sommige noemen daarnaast nog orgies).