Als de hoofdklemtoon van een woord op de laatste lettergreep valt – zoals in epidemíé – komt daar de meervoudsuitgang -en achter: epidemieën. Het trema maakt duidelijk dat bij de laatste e een nieuwe lettergreep begint. Als de klemtoon niet op de laatste lettergreep valt – zoals in kolónie – komt er alleen een meervouds-n achter: koloniën. Ook nu is het trema nodig om aan te geven dat bij de e een nieuwe lettergreep begint. Het is dus economíé - economieën, industríé - industrieën, therapíé - therapieën, maar bactérie - bacteriën, pórie - poriën.

De meeste woorden die op -ie eindigen, krijgen in het meervoud trouwens een s. Daar speelt dit probleem dus niet. Bijvoorbeeld: functies, discussies, commissies, relaties.

Meer voorbeelden van woorden met een meervoud op -iën en op -ieën vind je op het tabblad 'voorbeelden'.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

Er zijn veel minder meervouden die op -iën eindigen dan meervouden die op -ieën eindigen. De bekendste voorbeelden van woorden op -iën zijn:

 • auspiciën (heeft geen enkelvoud)
 • bacterie - bacteriën
 • bronchiën (heeft geen enkelvoud)
 • chemicaliën (heeft geen enkelvoud)
 • evangelie - evangeliën (ook evangelies)
 • fecaliën (heeft geen enkelvoud)
 • financiën (heeft geen enkelvoud)
 • furie - furiën (ook furies)
 • genitaliën (heeft geen enkelvoud)
 • historie - historiën (ook histories)
 • kolonie - koloniën (ook kolonies)
 • lelie - leliën (ook lelies)
 • malie - maliën (ook malies)
 • mitochondrium - mitochondriën (ook mitochondria)
 • monopolie - monopoliën (ook monopolies)
 • olie - oliën (ook olies)
 • porie - poriën
 • tragedie - tragediën (ook tragedies)
 • tralie - traliën (ook tralies)
 • victualie - victualiën

Meer voorbeelden van woorden op -ie en een meervoud op -ieën:

 • allegorie - allegorieën
 • allergie - allergieën
 • amfibie - amfibieën
 • amnestie - amnestieën
 • analogie - analogieën
 • anomalie - anomalieën
 • antimetrie - antimetrieën
 • antipathie - antipathieën
 • apologie - apologieën
 • aristocratie - aristocratieën
 • autarchie - autarchieën
 • autobiografie - autobiografieën
 • autografie - autografieën
 • baronie - baronieën
 • bibliografie - bibliografieën
 • biografie - biografieën
 • blasfemie - blasfemieën
 • braderie - braderieën
 • brasserie - brasserieën
 • bureaucratie - bureaucratieën
 • calorie - calorieën
 • carrosserie - carrosserieën
 • categorie - categorieën
 • ceremonie - ceremonieën (en ceremoniën, ceremonies)
 • chocolaterie - chocolaterieën
 • choreografie - choreografieën
 • chronologie - chronologieën
 • compagnie - compagnieën
 • croissanterie - croissanterieën (en croissanteries)
 • democratie - democratieën
 • diaconie - diaconieën
 • discografie - discografieën
 • donquichotterie - donquichotterieën
 • draperie - draperieën
 • echografie - echografieën
 • echoscopie - echoscopieën
 • economie - economieën
 • embolie - embolieën
 • encyclopedie - encyclopedieën
 • endoscopie - endoscopieën
 • energie - energieën
 • epidemie - epidemieën
 • etymologie - etymologieën
 • fantasie - fantasieën
 • filmografie - filmografieën
 • filosofie - filosofieën
 • fobie - fobieën
 • fotokopie - fotokopieën
 • galanterie - galanterieën
 • galerie - galerieën
 • gemeentesecretarie - gemeentesecretarieën
 • genealogie - genealogieën
 • genie - genieën
 • hagiografie - hagiografieën
 • harmonie - harmonieën
 • hiërarchie - hiërarchieën
 • horlogerie - horlogerieën
 • iconografie - iconografieën
 • ideologie - ideologieën
 • idioterie - idioterieën
 • industrie - industrieën
 • jaloezie - jaloezieën
 • kakofonie - kakofonieën
 • kalligrafie - kalligrafieën
 • kilocalorie - kilocalorieën
 • kopie - kopieën
 • litanie - litanieën
 • lithografie - lithografieën
 • liturgie - liturgieën
 • machinerie - machinerieën
 • manie - manieën (en manies)
 • menagerie - menagerieën
 • metonymie - metonymieën
 • monarchie - monarchieën
 • monografie - monografieën
 • necrologie - necrologieën
 • ochlocratie - ochlocratieën
 • oleografie - oleografieën
 • oligarchie - oligarchieën
 • orthografie - orthografieën
 • pandemie - pandemieën
 • parfumerie - parfumerieën
 • parodie - parodieën
 • pastorie - pastorieën
 • patisserie - patisserieën
 • pedanterie - pedanterieën
 • periferie - periferieën
 • pikanterie - pikanterieën
 • plutocratie - plutocratieën
 • profetie - profetieën
 • psychopathie - psychopathieën
 • psychotherapie - psychotherapieën
 • radiografie - radiografieën
 • radioscopie - radioscopieën
 • rapsodie - rapsodieën
 • rebellie - rebellieën
 • relikwie - relikwieën
 • rotisserie - rotisserieën
 • sacristie - sacristieën
 • secretarie - secretarieën
 • sotternie - sotternieën
 • strategie - strategieën
 • tapisserie - tapisserieën
 • tautologie - tautologieën
 • taxonomie - taxonomieën
 • theorie - theorieën
 • therapie - therapieën
 • tirannie - tirannieën
 • triarchie - triarchieën
 • trilogie - trilogieën
 • utopie - utopieën